Buitenbak aanleggen… Wel of geen vergunning nodig?

donderdag 22 maart 2018 door Feije van Eijndhoven
Buitenbak aanleggen… Wel of geen vergunning nodig?

Heb ik altijd een vergunning nodig?

Binnen het bouwblok of de woonbestemming is een paardenbak vaak direct toegestaan. Maar let op! Het kan zijn dat hiervoor wel nader onderzoek nodig is. Zodra je grond gaat afgraven en laat afvoeren is bodemonderzoek nodig. Tevens is het mogelijk dat er, afhankelijk van hoe diep er gegraven wordt, archeologisch onderzoek verricht moet worden. De regels over archeologisch onderzoek vind je ook terug in het bestemmingsplan. Het is dan toch nog noodzakelijk om een aanlegvergunning aan te vragen.

Het is niet altijd toegestaan om buiten het bouwblok of de woonbestemming een buitenbak aan te leggen. Zijn er mogelijkheden, dan heb je voor de realisatie van de buitenbak altijd een vergunning nodig. De voorwaarden die gemeenten hieraan stellen zijn zeer wisselend en helaas vaak niet van deze tijd.

De voorwaarden gaan over onder andere de manier waarop deze wordt aangelegd, de omheining, de bodemopbouw van de rijbodem, de grootte, landschappelijke inpassing en de ligging. In het bestemmingsplan staan de regels waar je je aan moet houden.

De procedures en/of vergunningen voor het aanleggen van een buitenbak verschillen van een aanlegvergunning, omgevingsvergunning tot een wijziging van het bestemmingsplan.

Hobby- vs bedrijfsmatige buitenbak

Gemeenten maken bijna allemaal een verschil tussen een hobbymatige buitenbak en een buitenbak die aangevraagd wordt voor een professionele paardenhouderij.

Deze verschillen komen het meest voor:

  • Buitenbakken voor hobbymatig gebruik zijn met vergunning (!) buiten het bouwblok / de woonbestemming meestal toegestaan (in bos- of natuurgebieden is het niet toegestaan).
  • Afmetingen voor een hobbymatige buitenbak worden vaak vastgelegd op maximaal 20 x 40m wanneer deze buiten het bouwblok/de woonbestemming ligt.
  • Bij hobbymatig gebruik is 1 buitenbak toegestaan, bij professionele paardenhouderijen zijn meerdere buitenbakken toegestaan (binnen het bouwblok).
  • Professionele buitenbakken bij hippische bedrijven moeten binnen het bouwblok liggen. In enkele gevallen bestaat er de mogelijkheid om met vergunning (een deel van) de buitenbak buiten het bouwblok te leggen.
  • Bij professionele rijbakken zijn de regels omtrent verlichting vaak soepeler dan bij hobbymatige buitenbakken. Lees ook het artikel ‘Mag ik mijn buitenbak verlichten?

Landschappelijke inpassing

In alle gevallen wanneer er een vergunning voor de buitenbak noodzakelijk is, moet rekening worden gehouden met de landschappelijke inpassing, vormgeving en materiaalkeuze. Het is hier kort gezegd een kwestie van geven en nemen. Je krijgt een vergunning voor een buitenbak, mits je er voor zorgt dat de inrichting en het beeld aantrekkelijker wordt door het toepassen van hagen, bomen, grondwal, houtwal etc. Doel is dat de bak wordt ‘opgenomen’ in het landschap. Voorkomen moet worden dat de bak uit het oogt springt en het landschap verstoord.

Trends en ontwikkelingen in de hippische sector – grotere buitenbakken zeer gewenst!

De hippische sector is enorm aan het professionaliseren. Met deze doorontwikkeling komt ook de vraag naar andere c.q. uitgebreidere voorzieningen voor de training van onze paarden. De vraag naar grote buitenpistes stijgt enorm. In de praktijk worden bij professionele paardenhouderijen grotere en vaak ook meerdere buitenpistes aangelegd. De omvang van deze pistes varieert van minimaal 2000m2tot circa 7000m2. Gelet op de omvang van deze pistes is het niet meer mogelijk om te eisen dat deze voorziening binnen het bouwblok wordt opgenomen. Hierdoor kan het bouwblok niet meer benut worden voor het bouwen van de stallen, rijhal etc.

Langzaamaan beginnen ook gemeenten de noodzaak in te zien van de grotere omvang van een buitenbak (helaas nog niet altijd voor de hobbyruiter die als hij/zij Z dressuur rijdt ook niet vooruit kan met een 20 x 40 meter bak). Door samen met de hippische ondernemers hard te lobbyen en de noodzaak duidelijk te maken, lukt het steeds vaker de regels aan te passen en grotere buitenbakken te realiseren of buitenbakken te realiseren waar dat in eerste instantie niet was toegestaan. In deze gevallen is altijd sprake van maatwerk.

Handig om te weten:

  • Past de buitenbak binnen het bouwblok/woonbestemming, dan heb je geen vergunning nodig.
  • Mag je buiten het bouwblok/ woonbestemming slecht een 20x 40 bak aanleggen maar je wilt groter? Probeer dan een deel van de bak (20 x 20) binnen het bouwblok/ woonbestemming te leggen.
  • In sommige gevallen is het niet toegestaan om een buitenbak aan te leggen. Laat je de omheining weg, dan zijn er ineens wel weer mogelijkheden
  • Probeer zo weinig mogelijk grond af te graven voor de aanleg. Hiermee voorkom je dat je dure onderzoeken moet uitvoeren
  • De gemeente stelt altijd regels voor de hoogte van de omheining. Dat varieert van 1 tot 2 meter.


Heb je vragen over de mogelijkheden van de aanleg van een buitenbak op jouw locatie? Neem gerust contact op met Feije van Eijndhoven van Van Santvoort Advies, www.vansantvoort.nl/advies.

Ook interessant

Nu op de voorpagina

Chat