Wedstrijdreglementen

 • Wijzigingen KNHS per 1 april

  Het buitenseizoen is weer van start gegaan. Houd je rekening met de wijzigingen in de reglementen van de KNHS? We hebben een overzichtje voor je klaargezet.

 • Algemeen Wedstrijdreglement

  Om de sport zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen zijn spelregels opgesteld. De KNHS kent hierbij de volgende reglementen: het Algemeen Wedstrijdreglement en de Disciplinereglementen Dressuur, Springen, Eventing, Mennen, Endurance, Voltige en Aangespannen Sport. Om te controleren op het gebruik van medicatie en verboden middelen gelden de bepalingen van het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard en het Humaan Dopingreglement. 

 • Wedstrijdreglementen Dressuur

  Bekijk hier de meest recente versies van het dressuur wedstrijdreglement.

 • Wedstrijdreglementen Springen

  Bekijk hier de meest recente versies van het springen wedstrijdreglement.

 • Wedstrijdreglementen Eventing

  Bekijk hier de meest recente versies van het eventing wedstrijdreglement.

 • Wedstrijdreglementen Mennen

  Bekijk hier de meest recente versies van het wedstrijdreglement met betrekking tot mennen.

 • Wedstrijdreglementen Endurance

  Bekijk hier de meest recente versies van het endurance wedstrijdreglement.

 • Wedstrijdreglement Aangespannen Sport

  Bekijk hier de meest recente versies van het wedstrijdreglement met betrekking tot de aangespannen sport.

 • Wedstrijdreglementen Voltige

  Bekijk hier de meest recente versies van het voltige wedstrijdreglement.

 • Nationale Dopingreglement Nederlandse Sport (NDR)

  Het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (NDR) versie KNHS is in de plaats gekomen van het Humaan Dopingreglement. Waar je in de Statuten en reglementen van de KNHS het begrip Humaan Dopingreglement tegenkomt, kun je lezen: Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (NDR). 

Nu op de voorpagina

 • Nieuw artikel: Weidegang: hier moet je om denken
Klik hier voor de voorpagina
Chat