Nationale Dopingreglement Nederlandse Sport (NDR)

Het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (NDR) versie KNHS is in de plaats gekomen van het Humaan Dopingreglement. Waar je in de Statuten en reglementen van de KNHS het begrip Humaan Dopingreglement tegenkomt, kun je lezen: Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (NDR). 

Tijdens KNHS-wedstrijden, maar ook daarbuiten, worden bij ruiters en amazones dopingcontroles uitgevoerd. Deze controles worden uitgevoerd door de Dopingautoriteit. De procedures voor, tijdens en na de dopingcontroles die gelden voor KNHS-leden zijn vastgelegd in het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (NDR) versie KNHS. De doelgroepen die gecontroleerd kunnen worden staan hierin tevens vermeld. 

Het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (NDR) versie KNHS is opgesteld volgens de richtlijnen van het World Anti-Doping Agency (WADA) en is gebaseerd op de World Anti-Doping Code 2009. Het WADA heeft een uniform dopingbeleid ontwikkeld dat wereldwijd voor alle sportbonden geldt, inclusief de Dopinglijst die jaarlijks op 1 januari wordt vastgesteld. 

In Nederland zijn de dopinggerelateerde activiteiten ondergebracht bij de Dopingautoriteit. De belangrijkste taken van de Dopingautoriteit zijn het geven van voorlichting en advies, het opstarten en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van dopingreglementen, procedures en gedragsregels, het plannen, coördineren en het uitvoeren van dopingcontroles. De implementatie en naleving van de regels op het gebied van humane doping conform de norm die door WADA wordt vastgesteld wordt door de Dopingautoriteit bewaakt in Nederland. 

Voor meer informatie over humane doping kijk je op www.dopingautoriteit.nl of bel je (van maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur) de Doping Infolijn op 0900-2001000 (€ 0,10 p/minuut). Per mail is ook mogelijk ( dopingvragen@dopingautoriteit.nl ). 

Dopinglijst
Het Wereld Anti-Doping Programma kent naast de World Anti-Doping Code de zogeheten Internationale Standaarden. Een van die standaarden is de WADA Dopinglijst. De Dopinglijst is een verplicht onderdeel van de Code. Om die reden maakt de Dopinglijst als bijlage deel uit van het Nationaal Dopingreglement voor de Nederlandse sportbonden. De Dopinglijst geldt voor alle (inter)nationale sportbonden die de Code erkennen. Er is maar één Dopinglijst en omdat van de Dopinglijst niet mag worden afgeweken is de lijst voor alle bonden hetzelfde. Jaarlijks wordt de door de WADA opgestelde lijst per 1 januari van kracht. 

Nieuwe WADA Dopinglijst per 1 januari 2011 
Tijdens KNHS wedstrijden, maar ook daarbuiten, worden bij ruiters en amazones dopingcontroles uitgevoerd. Deze controles worden uitgevoerd door de Dopingautoriteit. De procedures voor, tijdens en na de dopingcontroles die gelden voor KNHS-leden zijn vastgelegd in het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (NDR) versie KNHS. Dit reglement is opgesteld volgens de richtlijnen van het World Anti-Doping Agency (WADA). Het WADA heeft daarbij een uniform dopingbeleid ontwikkeld dat wereldwijd voor alle sportbonden geldt, inclusief de WADA Dopinglijst. De nieuwe WADA Dopinglijst is per 1 januari 2011 in werking getreden. Zoals elk jaar zijn de Nederlandse vertaling, een uitgebreidere stoffenlijst en een lijst van toegestane geneesmiddelen per kwaal op de site van de Dopingautoriteit te vinden. De stoffenlijst bestaat uit een uitgebreidere lijst van stoffen dan zoals gegeven door het WADA. Dit overzicht is mede gebaseerd op de in Nederland geregistreerde stoffen. Bij de lijst van toegestane geneesmiddelen is uitgegaan van de meest gangbare geneesmiddelen per kwaal.

Dispensatieverzoeken 
Een sporter die om medische redenen een geneesmiddel gaat gebruiken waar een dopinggeduide stof in zit, moet hiervoor toestemming vragen aan de onafhankelijke commissie 'Geneesmiddelen Dispensatie Sporter (GDS)'. Het dispensatieverzoek kan online worden ingevuld op www.Dopingautoriteit.nl . De formulieren moeten volledig ingevuld en ondertekend door zowel de sporter als de behandelend arts worden opgestuurd om in behandeling te kunnen worden genomen door de GDS-commissie. Voor deelnemers die door de KNHS worden uitgezonden bijvoorbeeld een EK, gelden tevens aangepaste richtlijnen (internationale GDS-commissie). 

Veranderde dispensatieprocedure per 1 januari 2011 
De nieuwe WADA Dopinglijst per 1 januari 2011 heeft ook gevolgen voor de aanvraag van dispensaties en meldingen. Opvallendste wijziging is dat de meldingsprocedure is komen te vervallen. Vanaf 1 januari 2011 hoeft het gebruik van bepaalde medicijnen dus niet langer worden gemeld. Dat geldt met name voor veelgebruikte anti-astmamedicatie als Airomir (salbutamol), Salbutamol (salbutamol), Serevent (salmeterol), Ventolin (salbutamol), maar ook bijvoorbeeld Seretide (salmeterol/fluticason). Ook voor lokale injecties met glucocorticosteroïden hoeft geen melding meer te worden gedaan. Wanneer je om medische redenen andere medicijnen gebruikt die op de dopinglijst staan, kan je daar dispensatie voor aanvragen. In de praktijk komt het het vaakst voor dat het gaat over: - anti-astmamiddelen als Bricanyl (terbutaline), Foradil (formoterol), Formoterol (formoterol), Oxis (formoterol) en Symbicort (formoterol/budesonide); - methylfenidaat (bv Ritalin, Concerta), voor ADHD; - insuline (in het geval van diabetes); of – bloeddrukmedicijnen (zoals diuretica en –in sommige takken van sport- beta-blokkers). In principe kan voor elk geneesmiddel dispensatie worden aangevraagd. Meer informatie is te vinden op www.dopingautoriteit.nl/gds 

Let op: Een sporter mag een middel pas gaan gebruiken op het moment dat hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door de juiste commissie. Een sporter moet deze toestemming altijd bij zich hebben en kunnen overhandigen. Ook het ongeoorloofd bezit van doping (dus zonder toestemming van de GDS-commissie) betekent een dopingovertreding en dus een tuchtrechterlijke procedure.

Ook interessant

 • Wedstrijdreglement Aangespannen Sport

  Wedstrijdreglement Aangespannen Sport

  Bekijk hier de meest recente versies van het wedstrijdreglement met betrekking tot de aangespannen sport.

 • Wedstrijdreglementen Dressuur

  Wedstrijdreglementen Dressuur

  Bekijk hier de meest recente versies van het dressuur wedstrijdreglement.

 • Algemeen Wedstrijdreglement

  Algemeen Wedstrijdreglement

  Om de sport zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen zijn spelregels opgesteld. De KNHS kent hierbij de volgende reglementen: het Algemeen Wedstrijdreglement en de Disciplinereglementen Dressuur, Springen, Eventing, Mennen, Endurance, Voltige en Aangespannen Sport. Om te controleren op het gebruik van medicatie en verboden middelen gelden de bepalingen van het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard en het Humaan Dopingreglement. 

 • Wedstrijdreglementen Endurance

  Wedstrijdreglementen Endurance

  Bekijk hier de meest recente versies van het endurance wedstrijdreglement.

 • Wedstrijdreglementen Mennen

  Wedstrijdreglementen Mennen

  Bekijk hier de meest recente versies van het wedstrijdreglement met betrekking tot mennen.

Nu op de voorpagina

Chat