Paardenhouderij & familierecht (deel II)

woensdag 13 mei 2015 door Mr. F.Y. (Femke) de Reus
Paardenhouderij & familierecht (deel II)

Scheiding, financieel en aansprakelijkheid.

Pim en Greet zijn gehuwd in gemeenschap van goederen en runnen samen een bedrijf, met opfok, training en pensionstalling genaamd het Briesende paard. Het bedrijf omvat een binnenbak, stallencomplex en een aantal hectare land. Pim en Greet hebben het bedrijf ondergebracht in een VOF.  Op het perceel naast het bedrijf staat de woning van Pim en Greet.

Pim en Greet hebben de zorg over de kinderen Luuk (7 jaar) en Sven (9 jaar).

In deel I werd de periode voorafgaand en gedurende de echtscheidingsprocedure besproken. In dit deel staat het thema scheiding, financieel en aansprakelijkheid centraal. In deel III zal het onderwerp 'paardenbedrijf in slecht weer' worden besproken.

De boedel

Pim en Greet zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Voor de echtscheiding is het van belang om vast te stellen wat zich in de boedel bevindt. De boedel zijn de baten en lasten van de huwelijksgemeenschap.

De baten van de gemeenschap zijn bijvoorbeeld:

 • de echtelijke woning
 • de spaarrekening
 • de auto's
 • de inboedel van de woning
 • de caravan
 • de paarden (op naam van de man of de vrouw)

De lasten van de gemeenschap zijn bijvoorbeeld:

 • de op de woning rustende hypothecaire lening
 • de kredietschuld (€ 5.000,--) die is aangegaan voor de aanschaf van een auto

Pim en Greet hebben het paardenbedrijf met alle toebehoren ondergebracht in een VOF. Het paardenbedrijf maakt daardoor geen onderdeel uit van de huwelijksgemeenschap en moet daardoor apart worden behandeld. De echtscheiding op zich heeft aldus geen invloed op de VOF.

Waardering van de boedel

De volgende stap is om de verschillende onderdelen van de boedel te gaan waarderen. Per onderdeel moet worden vastgesteld wat de waarde is. Partijen kunnen deze waarde in overleg overeenkomen. Indien zij geen overeenstemming bereiken kan een taxateur en/of de rechter de waarde vaststellen

De verdeling van de boedel

De boedel zal tussen partijen moeten worden verdeeld. Met andere woorden: wie krijgt wat? Partijen kunnen de verdeling in onderling overleg overeenkomen. Indien zij hier geen overeenstemming over bereiken, kan de rechter de verdeling uitspreken.

De verrekening van de boedel

De verrekening van de boedel gaat hand in hand met de waardering en de verdeling van de boedel. De verrekening heeft ten doel dat de echtgenoten in financiële zin 'gelijkwaardig' uit elkaar gaan (voor de goede orde: dit staat los van de alimentatie). De ene partij mag financieel dus niet beter worden van de echtscheiding dan de andere partij.

Stel dat de rechter de volgende verdeling met bijbehorende waardering vaststelt:

Pim

echtelijke woning    € 15.000 (waarde €350.000,--, hypotheek € 335.000,--)
2 paarden (privé)    €   9.500,--
auto                         €   3.500,--
bankstel en kast      €      300,--
helft spaartegoed    €   5.000,--

Totaal                      € 33.300,--

 

Greet

2 paarden (privé)     € 6.000,--
auto                          € 1.500,--
inboedel overig        € 1.500,--
helft spaartegoed     € 5.000,--

Totaal                       € 14.000,--

 

Volgens de verdeling heeft Pim € 19.300,-- (€ 33.300 – € 14.000) meer dan Greet ontvangen. Vanwege deze overbedeling moet Pim nog € 9.650,-- (€ 19.300/2) aan Greet betalen.

Aansprakelijkheid

Aangezien Pim en Greet in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de gemeenschap. Hoofdelijk aansprakelijkheid houdt in dat de schuldeiser zowel Pim als Greet voor het geheel aan kan spreken. Pim en Greet kunnen onderling de aflossing van de schulden afspreken maar de schuldeisers zijn niet aan deze afspraken gehouden.

Als Pim en Greet afspreken dat Pim de woning toebedeeld zal krijgen en de hypotheeklening op zich zal nemen en af zal lossen, dan kan de bank ondanks deze afspraak bij Greet aankloppen en haar aanspreken om de schuld te voldoen. Voor Greet is het dus van belang dat de hypothecaire lening volledig op naam van Pim komt en dat zij aldus door de bank uit de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt ontslagen.

In de onderlinge verhouding hebben Pim en Greet in beginsel een gelijke bijdrageplicht. Dit houdt in dat zij in de onderlinge verhouding evenveel van de schulden horen te dragen/af te lossen. Uiteraard kunnen zij hier samen andere afspraken over maken.  Pim en Greet zouden bijvoorbeeld af kunnen spreken dat Pim ook de kredietschuld van € 5.000,-- af zal gaan lossen en vervolgens nog maar € 7.150,- (€9.650,-- – (€ 5.000,--/2) aan Greet hoeft te betalen.

De VOF

De VOF van Pim en Greet zal in deel III van de reeks Paardenhouderij & familierecht nader worden besproken. Zoals aangegeven staat de voortzetting van de VOF los van de echtscheiding van Pim & Greet. Aangezien man en vrouw na een echtscheiding over het algemeen niet meer goed kunnen samenwerken zal in de praktijk veelal worden geprobeerd om dan ook ten aanzien van de VOF uit elkaar te gaan. Dit traject zal in deel III worden besproken net als de situatie waarin het slecht gaat met het bedrijf.

Bovenstaand artikel is geschreven om te schetsen hoe een echtscheidingsprocedure er ongeveer uit kan zien. Hoe de procedure er in werkelijkheid uitziet is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden die per geval verschillen. De juridische materie is slechts beknopt besproken en zal per geval verschillen. U kunt daarom ook geen rechten aan bovenstaande artikel ontlenen.

De drie delen zijn geschreven om een indruk te geven hoe een echtscheidingstraject eruit kan zien. Hierbij wordt kort ingegaan op de mogelijkheden en de consequenties. De drie delen zijn wellicht niet als typisch ' hippisch recht' te kwalificeren, maar aangezien een echtscheiding waarbij een paardenbedrijf of paardenmensen zijn betrokken in de praktijk regelmatig voorkomt, heb ik er toch voor gekozen om dit onderwerp eens te behandelen.

Bovenstaande casus is fictief en gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Overeenkomsten met namen berusten op toevalligheid.


Geschreven door: advocaat Femke de Reus

Advocaat Femke de Reus is werkzaam bij haar eigen kantoor Reus Advocatuur te Assen. Meer informatie over de advocaat, het kantoor en hippisch recht kunt u vinden op de website: www.reusadvocatuur.nl en www.reusinpaardenrecht.nl

Mocht u zelf met een juridisch (hippisch) probleem te maken hebben of in een echtscheiding zijn betrokken, schroom dan niet om contact op te nemen via 0592- 269 881 of contact@reusadvocatuur.nl

Ook interessant

 • Predikaten KWPN

  KWPN Predikaten

  IBOP, keur, Ster... wat betekent het allemaal? Lees hier wat je aan kan treffen op het stamboekpapier.

 • Het voortbestaan van kleine concoursen

  Het voortbestaan van kleine concoursen

 • Allerlei

  Allerlei

 • Invlechten met naald en draad

  Invlechten met naald en draad

  Hoe vlecht jij je paard in? Heb je het wel eens met naald en draad geprobeerd? Ik vind die roosjes wel erg mooi staan. Het stappenplan om je paard met naald en draad in te vlechten vind je hier op Startlijsten.nl.

 • Wijzigingen KNHS-wedstrijden per 1-april

  Wijzigingen KNHS per 1 april

  Het buitenseizoen is weer van start gegaan. Houd je rekening met de wijzigingen in de reglementen van de KNHS? We hebben een overzichtje voor je klaargezet.

Nu op de voorpagina

 • Nieuw artikel: Wijken: de vergeten oefening
Klik hier voor de voorpagina

Nieuwste vacatures

Chat