Paardenhouderij & familierecht (deel I)

woensdag 11 februari 2015 door Mr. F.Y. (Femke) de Reus
Paardenhouderij & familierecht (deel I)

De start van de echtscheidingsprocedure

Pim en Greet zijn inmiddels tien jaar gehuwd in gemeenschap van goederen en runnen samen een bedrijf, met opfok, training en pensionstalling genaamd het Briesende paard. Het bedrijf omvat een binnenbak, stallencomplex, en een aantal hectare land. Pim en Greet hebben het bedrijf ondergebracht in een VOF.

Pim heeft daarnaast een oproepcontract als bewaker. Zijn werkgever roept hem soms op om in de nachtelijke uurtjes te werken. Op het perceel naast het bedrijf staat de woning van Pim en Greet.

Pim en Greet hebben de zorg over de kinderen Luuk (7 jaar) en Sven (9 jaar).

Ondanks de barre economie weten Pim en Greet de paardenhouderij winstgevend te houden. Zij zijn zo druk met het bedrijf dat zij eenmaal thuis op de bank geen oog meer voor elkaar hebben. Greet valt vervolgens als een blok voor stalruiter Antonio. Nadat zij haar affaire met Antonio heeft opgebiecht geeft Pim aan niet meer verder te willen en te willen scheiden. Greet is zo van slag door de reactie van Pim dat zij snel wat spullen bij elkaar pakt en samen met de kinderen naar het vakantiehuisje van haar ouders vertrekt.

Door alle omstandigheden, grijpt Pim iets te vaak naar de fles, waardoor zijn bedrijfsvoering niet meer optimaal is. Zo nu en dan vergeet hij de paarden te voeren en heeft hij geen fut meer om het erf te onderhouden. Onder de klanten begint onvrede te ontstaan en al snel vertrekken de eerste klanten naar een andere stal.

Antonio verbreekt de affaire met Greet en Greet ziet in dat haar huwelijk met Pim toch echt op de klippen is gelopen. Greet besluit tot actie over te gaan en stapt naar een advocaat.


In dit artikel zal worden ingegaan op de periode voorafgaand en gedurende de echtscheidingsprocedure.

Lees ook: deel II 'scheiding, financieel en aansprakelijkheid'. Hier zal worden ingegaan op o.a. de verdeling van de gemeenschap, de VOF en de bijbehorende aansprakelijkheid.

Over twee maanden zal in deel III 'paardenbedrijf in slecht weer', de situatie worden besproken waarin het met het bedrijf na de echtscheiding financieel niet meer goed gaat.


De start

Greet geeft bij haar advocaat aan dat zij samen met de twee kinderen in een kleine vakantiewoning verblijft. De vakantiewoning ligt 50 km van de echtelijke woning. Het is voor Greet dus bijna geen doen om de kinderen iedere schooldag op en neer van en naar school te rijden. Greet heeft bij vertrek uit de woning snel € 2.000,- aan contant geld meegenomen. Alle bankpassen e.d. liggen nog bij Pim. Buiten de € 2.000,-, die er erg snel doorheen gaat, heeft Greet geen eigen financiële middelen om zichzelf en de kinderen te onderhouden. Haar ouders schuiven haar af en toe wat boodschappengeld toe.

Greet geeft verder aan dat zij niets meer met het bedrijf te maken wil hebben. Voor haar is het onmogelijk om het bedrijf te runnen naast de zorg voor de kinderen. Zij zou graag in het onderwijs willen gaan werken.

Pim heeft inmiddels ook een advocaat opgezocht en aangegeven dat het hem allemaal niet zoveel uitmaakt, zolang hij zijn kinderen maar blijft zien. Aangezien Greet degene is die is vreemdgegaan zit het hem niet lekker dat hij eventueel partneralimentatie moet betalen. Als het mogelijk is wil Pim het bedrijf blijven voortzetten en in de echtelijke woning blijven wonen.


Voorlopige voorzieningen

Aangezien Greet financieel erg krap zit en graag terug wil naar de echtelijke woning, dient haar advocaat bij de rechtbank een verzoekschrift voor voorlopige voorzieningen in. 
Voorlopige voorzieningen (hierna ' vovo') zijn door de rechter opgelegde 'tijdelijke afspraken'. Deze afspraken gelden voor de duur van de echtscheidingsprocedure. Zodra de echtscheiding is uitgesproken en is ingeschreven in de register van de burgerlijke stand komen deze tijdelijke afspraken te vervallen. Echtscheidingsprocedures kunnen soms erg lang duren, zodat partijen belang hebben bij dergelijke tijdelijke afspraken.

Een procedure tot het treffen van vovo is een snelle procedure waarbij partijen binnen een korte tijd een beschikking (beslissing) van de rechter ontvangen en dus weten waar zij aan toe zijn. De procedure gaat van start nadat een van partijen een verzoekschrift tot vovo bij de rechtbank heeft ingediend. De andere partij kan vervolgens eventueel ook om een vovo verzoeken. Tegen de beschikking van de rechter staat vervolgens geen hoger beroep open. Dit houdt in dat men zich niet tot een hogere rechter kan wenden. Partijen zijn dus aan de vovo gebonden totdat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Nadat de rechter de vovo beschikking heeft gewezen, moet binnen 1 maand het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank worden ingediend. Gebeurt dit niet, dan komt de vovo beschikking te vervallen en zijn partijen terug bij af. Men zal voor een nieuwe vovo opnieuw een verzoek tot vovo bij de rechtbank in moeten dienen.


De vovo-procedure

De advocaat van Greet dient een verzoekschrift tot het treffen van vovo bij de rechtbank in. Het verzoekschrift omvat de volgende verzoeken:

 1. Greet wil met de kinderen terug naar de echtelijke woning naast het bedrijf.
 2. Greet wil € 500,-- per kind per maand aan kinderalimentatie ontvangen.
 3. Greet wil € 1.000,-- per maand aan partneralimentatie ontvangen.

De advocaat van Pim dient vervolgens een verweerschrift met een zelfstandig verzoek in. Kort samengevat omvat dit stuk het volgende:

verweer

 1. Pim verzoekt de rechter om de verzoeken van Greet af te wijzen.

zelfstandige verzoeken

 1. Pim wil graag zelf in de woning blijven wonen.
 2. Pim wil graag een omgangsregeling met de kinderen van een weekend per 14 dagen.

Tijdens de zitting voert de advocaat van Greet aan dat zij samen met de kinderen terug moet naar de woning zodat de kinderen weer over hun eigen kamers kunnen beschikken, zij weer zelfstandig naar school kunnen gaan en hun sociale leven op kunnen pakken. Namens Greet wordt geen verweer gevoerd op de namens Pim verzochte omgangsregeling met de kinderen.

De advocaat van Pim voert aan dat Pim in de woning moet blijven wonen, aangezien hij momenteel de zorg over de paarden en het bedrijf heeft een daarom naast het bedrijf moet wonen.

De rechter is van mening dat de belangen van de kinderen voor gaan en wijst het verzoek van Greet toe. Greet mag gedurende de echtscheidingsprocedure samen met de kinderen in de woning blijven wonen. Daarnaast bepaalt de rechter dat tussen Pim en de kinderen een omgangsregeling heeft te gelden van een weekend per 14 dagen.

De rechter wijst tevens € 399,50,-- per kind per maand aan kinderalimentatie en € 610,-- aan partneralimentatie toe. De alimentatie leent zich niet om in onderhavig artikel te bespreken. De alimentatie wordt besproken in het artikel 'Voorbeeld Alimentatieberekening Pim & Greet' dat via de link http://www.reusadvocatuur.nl/nieuws is te lezen voor de geïnteresseerde.

Onderlinge afspraken

Nadat de vovo beschikking is gewezen gaan Pim en Greet samen met hun advocaten om tafel zitten om te bespreken hoe zij gedurende de echtscheiding het bedrijf kunnen blijven runnen. Zij zien inmiddels alle twee in dat zij belang hebben bij nadere afspraken en enige samenwerking.
Zij maken samen de volgende afspraken:

 • Greet voert 's ochtends met hulp van stagiaires de paarden en sluit  's avonds na een laatste controle en voerbeurt van de paarden het bedrijf.
 • Pim is overdag een paar uur op het bedrijf aan het werk. Greet zal dan niet op het bedrijf aanwezig zijn.
 • Iedere woensdag overhandigt Pim de administratie aan Greet. Terwijl Greet in het kantoortje van het bedrijf de administratie/boekhouding van het bedrijf bijwerkt kookt Pim voor de kinderen in de woning en eet samen met ze.
 • In de weekenden dat Pim omgang met de kinderen heeft, verblijft hij in de woning en gaat Greet naar de vakantiewoning van haar ouders.
 • De overige dagen logeert Pim voorlopig bij zijn broer die een dorp verderop woont.

De advocaat van Greet dient het echtscheidingsverzoek vervolgens op tijd bij de rechtbank in.

Vervolg

Over twee maanden zal in deel II verder gegaan worden met de echtscheidingsprocedure waarbij Pim en Greet niet meer door een deur kunnen, de verdeling van de boedel, de VOF en de bijbehorende aansprakelijkheid. 
Over vier maanden zal in deel III de situatie worden besproken waarbij het na de echtscheiding financieel niet meer goed gaat met het bedrijf.

Conclusie

Bovenstaand artikel is geschreven om te schetsen hoe een echtscheidingsprocedure er ongeveer uit kan zien.  De drie delen zijn geschreven om een indruk te geven waar men bij een echtscheiding tegenaan kunnen lopen, hoe ziet het traject er uit? Wat zijn de mogelijkheden? En wat zijn de consequenties?

De drie delen zijn wellicht niet als typisch 'hippisch recht' te kwalificeren, maar aangezien een echtscheiding waarbij een paardenbedrijf is betrokken in de praktijk regelmatig voor komt, heb ik er toch voor gekozen om dit onderwerp eens te behandelen.

Hoe de procedure er in werkelijkheid uit ziet is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden die per geval verschillen. De juridische materie is slechts beknopt besproken en zal per geval verschillen. U kunt daarom ook geen rechten aan bovenstaande artikel ontlenen.

Bovenstaande casus is fictief en gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Overeenkomsten met namen berusten op toevalligheid.


Geschreven door: advocaat Femke de Reus

Advocaat Femke de Reus is werkzaam bij haar eigen kantoor Reus Advocatuur te Assen. Meer informatie over de advocaat, het kantoor en hippisch recht kunt u vinden op de website:www.reusadvocatuur.nl en www.reusinpaardenrecht.nl

Mocht u zelf tegen een juridisch (hippisch) probleem aan lopen, schroom dan niet om contact op te nemen via 0592- 269 881 of contact@reusadvocatuur.nl

Ook interessant

 • Rijbaanfiguren

  Rijbaanfiguren

  Tijdens dressuurproeven worden diverse rijbaanfiguren gereden. Deze figuren hebben onder andere tot doel het soepel maken van het paard.

 • Wedstrijdreglementen Mennen

  Wedstrijdreglementen Mennen

  Bekijk hier de meest recente versies van het wedstrijdreglement met betrekking tot mennen.

 • Afstanden rijden

  Afstanden rijden

  Tijdens het springen juiste afstanden zien en goed aan kunnen rijden.

 • Hippische & Paardensport-opleidingen

  Hippische & Paardensport-opleidingen

 • Ophouding

  Ophouding

  Een ophouding is de hulp aan het paard om aan te geven dat je iets wilt veranderen. Dit kan een overgang van draf naar stap zijn, maar ook een hulp om het paard even wat alerter te maken. Er zijn twee soorten ophouding: de hele ophouding en de halve ophouding.

Nu op de voorpagina

Chat