Zoals een goed huisvader betaamt

donderdag 11 september 2014 door Mr. F.Y. (Femke) de Reus
Zoals een goed huisvader betaamt

Piet heeft tien merries die hij graag wil laten dekken. Henk beschikt over een haflingerdekhengst genaamd Mischa. Henk en Piet sluiten samen een overeenkomst inhoudende dat Mischa vier maanden bij Piet zal verblijven tegen een prijs van €600,-- zodat hij de merries van Piet kan dekken.
Na twee maanden ontvangt Henk een telefoontje van Piet dat Mischa ernstige verwondingen heeft.

 

Henk haalt Mischa meteen op zodat hij hem thuis alle benodigde zorg kan geven. Helaas zijn de verwondingen dusdanig ernstig dat de dierenarts Mischa na een aantal dagen moet laten inslapen. Piet had Mischa samen met zijn tien merries in een weiland gezet. Aangezien de merries van Piet ' hard to get' speelden, heeft Mischa in het weiland een aantal rake klappen moeten incasseren.

Henk en Piet bereiken samen geen oplossing over een eventuele verdeling van de schade en Henk sleept Piet uiteindelijk voor de rechter.

De procedure
In de procedure spelen o.a. de volgende vragen een rol:

 • Wie is aansprakelijk voor de schade?
 • Wat zijn Henk en Piet overeengekomen over de verzekering van Mischa?
 • Wat zijn Henk en Piet overeengekomen over het plaatsen van Mischa en de merries samen in een weiland?
 • Wat is de schade?

(Een daadwerkelijk gevoerde procedure heeft als inspiratiebron voor dit artikel gediend, maar is op bepaalde punten aangepast en uitgebreid. Eventuele overeenkomsten met namen, bedragen en beslissingen e.d. berusten puur op toevalligheid. De in dit artikel aangehaalde casus en beslissingen van de rechter zijn aldus fictief, maar tonen wel grote gelijkenis met de daadwerkelijk gevoerde procedure.)


De aansprakelijkheid
Allereerst staat de vraag centraal wie aansprakelijk is voor de schade. Er zijn twee vormen van aansprakelijkheid.
Schuld-aansprakelijkheid: Iemand handelt onzorgvuldig en verwijtbaar en dit onrechtmatige handelen heeft schade bij een ander veroorzaakt.
Risico-aansprakelijkheid: Hierbij hoeft geen sprake te zijn van ' schuld'  aan de schade. Ook onzorgvuldig handelen en verwijtbaarheid is niet vereist. 
Bij een paard is de risico-aansprakelijkheid van kracht. Ook al ben je als bezitter van het paard nog zo voorzichter, je bent aansprakelijk voor de schade die het paard aanricht. (Beperkingen en uitzonderingen zoals o.a. eigen schuld en de tenzij-clausule daargelaten. Hier zal in dit artikel niet nader op in worden gegaan). Gedachte hierachter is het gevaar dat een paard eigen energie heeft en dus ook onberekenbare elementen. Kortom, het gedrag van een paard is niet te voorspellen. 

In de casus liep Mischa bij de merries van Piet in een weiland. Gelet op de verwondingen bij Mischa en het feit dat er geen paarden van andere eigenaren dan Piet in het weiland liepen, is het duidelijk dat de merries van Piet de verwondingen bij Mischa hebben veroorzaakt. Piet is als eigenaar, en ook bezitter, van de merries aansprakelijk voor de schade. Tevens is de rechter van oordeel dat Piet, door zijn merries en Mischa samen in een weiland te zetten, niet als ' een goed huisvader' voor Mischa heeft gezorgd.

Afspraak over de verzekering en het plaatsen van Mischa tussen de merries

Piet voert het verweer dat hij met Henk zou hebben afgesproken dat Henk Mischa zou verzekeren en dat Henk zou hebben aangegeven dat hij Mischa samen met de merries in een weiland kon zetten. Piet hoopt met deze verweren zijn aansprakelijkheid te kunnen beperken. Henk betwist een en ander en het is vervolgens aan Piet om de uitspraken van Henk te bewijzen waar hij volgens de rechter niet in slaagt.

De schade
Piet is dus aansprakelijk voor de schade die zijn merries hebben veroorzaakt, maar wat is nu de schade?
Sommige schadeposten zijn vrij gemakkelijk vast te stellen zoals: de kosten van de dierenarts ter verzorging van de verwondingen van Mischa en het in laten slapen van Mischa. Deze schade kan Henk aantonen door het aanleveren van de bijbehorende facturen.

De waarde van Mischa is bijvoorbeeld veel lastiger vast te stellen. Want hoe stel je vast hoeveel een paard waard is. In dit geval was de rechter van mening dat de waarde van Mischa in de dekkingen zat. Piet en Henk hadden afgesproken dat Mischa voor een bedrag van € 600,-- vier maanden bij Piet zou verblijven om tien merries te dekken. De rechter is van mening dat een dekseizoen maximaal zes maanden per jaar bedraagt en dat Henk dus maximaal een bedrag van (6 mnd/ 4 mnd = 1,5 x €600,--) € 900,-- per jaar aan dekgeld ontvangt. Aangenomen wordt dat Mischa nog vier jaren had kunnen dekken. De rechter stelt de waarde van Mischa daarom vast op (€ 900,-- x 4) € 3.600,--.

* De namen van Henk en Piet zijn nu correct in het artikel verwerkt. Onze dank aan een oplettende lezer.

Bovenstaande artikel is geschreven met als doel om een beeld te schetsen van een procedure en enige informatie te geven over aansprakelijkheid en schade. De juridische materie is slechts beknopt besproken. U kunt dan ook geen enkele rechten aan bovenstaande artikel ontlenen.


Geschreven door: advocaat Femke de Reus

Advocaat Femke de Reus is werkzaam bij haar eigen kantoor Reus Advocatuur te Assen. Meer informatie over de advocaat, het kantoor en hippisch recht kunt u vinden op de website: www.reusadvocatuur.nl en www.reusinpaardenrecht.nl

Mocht u zelf tegen een juridisch (hippisch) probleem aan lopen, schroom dan niet om contact op te nemen via 0592- 269 881 ofcontact@reusadvocatuur.nl

REUS

Ook interessant

 • Verslag Anouk van der Pol, sponsorplan 2016

  Verslag Anouk, winnaar Sponsporplan 2016

  Begin dit jaar won Anouk het Startlijsten.nl-Sponsorplan 2016 met daarin een flinke partij prijzen. Wat heeft het Anouk gebracht?  Ze heeft een het afgelopen halve jaar even kort samengevat. Lees zelf maar!

 • Fit te paard

  Fit te paard

  Paardrijden is sport! Zowel voor de actieve wedstrijdruiter als voor de gepassioneerde recreatieruiter. Het begint al met het aan de hand begeleiden van het paard. Het gaat verder met het soepel opstijgen. En dan begint het rijden pas. En de beweging van talloze spieren.

 • Paardenhouderij & familierecht (deel II)

  Paardenhouderij & familierecht (deel II)

  De artikelen zijn geschreven om een indruk te geven hoe een echtscheidingstraject eruit kan zien. Hierbij wordt kort ingegaan op de mogelijkheden en de consequenties. De drie delen zijn wellicht niet als typisch ' hippisch recht' te kwalificeren, maar aangezien een echtscheiding waarbij een paardenbedrijf of paardenmensen zijn betrokken in de praktijk regelmatig voorkomt, heb ik er toch voor gekozen om dit onderwerp eens te behandelen

 • Het voortbestaan van kleine concoursen

  Het voortbestaan van kleine concoursen

 • Paard stijf? Steek je kop niet in het zand!

  Paard stijf? Steek je kop niet in het zand!

  Ken je dat gevoel dat je paard net niet helemaal lekker loopt? Negeer het niet. Lees de column van paardenarts Frank van Leeuwen.

Nieuwste vacatures

Chat