Vergeet niet te klagen!

door Mr. F.Y. (Femke) de Reus
Vergeet niet te klagen!

Els kan op haar werk meer uren gaan werken. Aangezien Els actief is in de paardensport kan zij het extra inkomen goed gebruiken. Zij heeft meerdere paarden en het extra werk heeft tot gevolg dat zij onvoldoende tijd heeft voor alle paarden. Ze besluit daarom om een van haar paarden te gaan verkopen. Els komt in contact met Jan, die op zoek is naar een jong dressuurpaard om in de sport uit te gaan brengen. Els biedt haar paard Dynamite aan Jan aan. Nadat Jan samen met zijn instructeur het paard heeft uitgeprobeerd en er overeenstemming is over de prijs, koopt Jan het paard Dynamite van Els.

Jan gaat vol enthousiasme met de training beginnen en heeft inmiddels de startpas al aangevraagd. De trainingen met Dynamite kennen echter weinig hoogtepunten en zeer veel diepe dalen. Onder het zadel is Dynamite onhandelbaar en laat Jan al bokkend letter en figuurlijk alle hoeken van de bak zien. Het tweetal heeft meer weg van figuranten voor een rodeofilm, dan van een harmonieuze dressuurcombinatie.

Het aanmeten van een nieuw zadel helpt niet. Jan schakelt daarna hulp in van diverse instructeurs en profruiters. Aangezien niemand tot het paard door kan dringen krijgt Jan het advies om het paard door een tandarts te laten behandelen. Helaas heeft dit geen effect op het gedrag. Vervolgens laat Jan het paard door een fysiotherapeut behandelen, eveneens zonder resultaat. De dierenarts kan eveneens geen lichamelijke oorzaak bij het paard vinden.

Na acht maanden is voor Jan de maat vol en stapt hij naar een jurist. Jan wil graag dat de koop wordt ontbonden, omdat het paard onhandelbaar is. De jurist vraagt ter onderbouwing van de zaak de correspondentie tussen Jan en Els, waarop Jan te kennen geeft dat hij sinds de koop geen contact meer met Els heeft gehad. “U heeft uw klachten toch wel bij de verkoper geuit?”, vraagt de jurist. “Moest dat dan?” vraagt Jan. “Wel als u in de procedure enige kans van slagen wilt hebben”, antwoordt de jurist.

Wat is de klachtplicht en wat zijn de gevolgen als men hier niet aan voldoet?

De klachtplicht

Zoals het woord 'klachtplicht' al doet vermoeden is het een plicht van de koper om te klagen. Indien de koper van mening is dat het paard niet aan de overeenkomst beantwoordt, met andere woorden: hij is ontevreden over het gekochte paard, dan moet hij hiervan melding maken bij de verkoper.

De koper zal wel enigszins moeten omschrijven waarover hij ontevreden is. Het volstaat dus niet door enkel te melden: ' ik vind het paard maar niks' of 'het is een waardeloze bok'. De koper zal moeten omschrijven wat ongeveer het probleem is. Bijvoorbeeld: het paard toont tijdens het rijden ongewenst gedrag, bestaande uit bokken en steigeren of het paard weigert de trailer in te lopen of laat zichzelf tijdens het vervoer in de trailer omvallen, enzovoort.

Klachttermijn

Een koper moet na het ontdekken van 'het gebrek' de verkoper hier zo spoedig mogelijk van in kennis stellen. De koper mag echter wel enig onderzoek verrichten. Bij de eerste de beste bok van een paard hoeft de koper dus nog niet meteen te klagen over een mogelijk gedragsprobleem van het paard. De koper mag enige tijd nemen om bijvoorbeeld een ander zadel aan te laten meten, waarmee het probleem wellicht verholpen kan worden. Met dit onderzoek moet de koper wel voortvarend te werk gaan.

Een concrete klachttermijn is niet te geven. Wel volgt uit de wet dat indien een consument binnen twee maanden na het ontdekken van een gebrek of nadat hij het gebrek had kunnen ontdekken klaagt, dit als tijdig klagen heeft te gelden.

Het is niet vereist dat de koper exact weet wat de oorzaak van het probleem is. De koper doet er daarom verstandig aan om reeds bij een vermoeden van een gebrek al bij de verkoper te klagen. Jan had bijvoorbeeld in het begin al bij Els kunnen melden dat het paard tijdens meerdere trainingen heeft gebokt en dat hij een ander zadel ging proberen in de hoop dat daarmee het probleem verholpen zou zijn. Op dergelijke wijze was het voor Els duidelijk dat er mogelijkerwijs iets mis was.

Zorg voor bewijs

Zoals al in meer artikelen aangegeven: zorg voor bewijs! De paardenwereld blijft tot op heden een wereld waarin weinig op papier wordt gezet. Als de koper mondeling bij de verkoper klaagt, en de verkoper voert bij de rechter het verweer dat de koper niet heeft geklaagd, dan heeft de koper een zware dobber om aan te tonen dat en wanneer hij geklaagd heeft. De koper zou dit dan aan kunnen tonen door iemand die bij het gesprek aanwezig was te laten getuigen. De beste manier is natuurlijk om schriftelijk, bijvoorbeeld per e-mail, te klagen. Mocht de klacht mondeling worden geuit, dan doet de koper er verstandig aan om daarna bijvoorbeeld nog even een e-mail te sturen waarin hij de klacht nogmaals aanstipt.

Wie niet komt klagen zal worden overgeslagen!

De sanctie op het niet voldoen aan de klachtplicht is niet mis. Bij het niet voldoen aan de klachtplicht verliest de koper namelijk zijn vorderingsrechten. De koper komt dan dus met lege handen te staan.

De juridische materie in dit artikel is slechts beknopt besproken en is aldus niet volledig. De uitkomst zal per geval verschillen. U kunt daarom ook geen rechten aan bovenstaande artikel ontlenen. Bovenstaande casus is fictief en gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Overeenkomsten met namen berusten op toevalligheden.


Geschreven door: advocaat Femke de Reus

Advocaat Femke de Reus is werkzaam bij haar eigen kantoor Reus Advocatuur te Assen. Meer informatie over de advocaat, het kantoor en hippisch recht kunt u vinden op de website: www.reusadvocatuur.nl en www.reusinpaardenrecht.nl

Logo Reus Advocatuur

Mocht u zelf met een juridisch (hippisch) probleem te maken hebben of in een echtscheiding zijn betrokken, schroom dan niet om contact op te nemen via 0592- 269 881 of contact@reusadvocatuur.nl

Ook interessant

 • Uit de kluiten gewassen

  De pony die een paard bleek te zijn

  Juridische case over een aangekochte pony wat toch een paard bleek te zijn. Wat nu?

 • Paard aan de ketting

  Paard aan de ketting

  Truus is klaar met het voeren van de paarden en zit even te genieten van een kop koffie in het zonnetje. Als de honden beginnen aan te slaan, loopt zij de tuin uit het erf op. Op haar erf staat tot haar verbazing een gezelschap. Truus verwacht niemand en kan zich niet herinneren dat er vandaag potentiële kopers voor een van de paarden zouden komen. Al snel wordt het Truus duidelijk wat het gezelschap komt doen. Een van de aanwezigen heeft zich voorgesteld als deurwaarder en legt uit dat zij beslag komt leggen op haar paard Four Feet.

 • Oude blessure komt tot leven

  Chronisch probleem: verkoop ontbinden?

  Het aangekochte paard heeft last van een chronisch peesletsel. Wat nu? Juridische column van mr. Femke de Reus.

 • Hete bliksem

  Verkoop van een paard terugdraaien?

  Juridische case: paard kan afgesproken niveau niet halen. Kan de verkoop ontbonden worden?

 • In rook opgegaan

  Waar is het paard? Een juridisch artikel

  Een paard wordt teruggestuurd, maar waar is het paard nu? Tips over het indekken van afspraken om grote ellende te voorkomen!

Nu op de voorpagina

 • Nieuw artikel: Eikels: giftig voor paarden
Klik hier voor de voorpagina
Chat