Paardenhouderij & familierecht (deel III)

dinsdag 14 juli 2015 door Mr. F.Y. (Femke) de Reus
Paardenhouderij & familierecht (deel III)

'Financieel in slecht weer' 

Pim en Greet zijn in deel I en II al gescheiden en hebben de huwelijksgoederen gemeenschap eveneens volledig afgewikkeld.

De vennootschap onder firma hebben zij nog wel samen op naam staan. De V.O.F. is een bedrijf, met opfok, training en pensionstalling genaamd het Briesende Paard. Het bedrijf omvat een binnenbak, stallencomplex en een aantal hectare land.

Sinds de echtscheiding kunnen Pim en Greet niet meer samen door een deur. Pim runt daarom in de praktijk in zijn eentje de V.O.F. Greet en Pim willen het liefst volledig uit elkaar, de insteek is dan ook dat Greet uit de V.O.F. zal stappen en dat Pim onder een andere opzet voort zal gaan. Deze 'breuk' heeft in de praktijk echter nog niet plaatsgevonden.

Zoals in deel I al aangegeven, heeft de echtscheiding een enorme impact op Pim gehad. Pim zit met zichzelf in de knoop en grijpt iets te vaak naar de fles. 's Ochtends verslaapt Pim zich met regelmaat en paarden worden daardoor niet gevoerd of buiten gezet. Het gevolg is dat pensionklanten vertrekken en wegblijven. Een goede naam komt immers te voet en gaat te paard.

Vanwege de terugloop in inkomsten, kan de V.O.F. niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoen. De voer- en stroleveranciers blijven net als diverse andere leveranciers onbetaald. De schulden lopen dusdanig op dat de voerleverancier het faillissement van de V.O.F. aanvraagt.

Waar krijgen Pim en Greet nu mee te maken?

De faillissementsaanvraag

Een faillissement kan worden aangevraagd indien men heeft 'opgehouden te betalen'. Hiervan is al sprake indien er twee schuldeisers zijn. Een schuldeiser is een persoon of bedrijf dat nog geld van het paardenbedrijf tegoed heeft. In dit geval heeft de V.O.F. opgehouden te betalen aangezien er in ieder geval twee schuldeiseres zijn, namelijk de voer- en de stroleverancier.

Het faillissement kan met een verzoekschrift bij de rechtbank worden aangevraagd en wordt tijdens een zitting besproken. Tijdens deze zitting kan de V.O.F. verweer voeren.

Indien het voor de rechter duidelijk is dat de V.O.F. heeft 'opgehouden te betalen', zal het faillissement worden uitgesproken en een curator worden benoemd.

 

Het faillissement

De door de rechter benoemde curator komt op voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Tijdens een bezoek op het paardenbedrijf zal de curator inventariseren wat er allemaal op het bedrijf aanwezig is en wat aan wie toekomt. De eigendommen van het paardenbedrijf, ook wel activa genoemd, worden vervolgens verkocht. De opbrengst wordt (na aftrek van diverse kosten) uiteindelijk verdeeld over de schuldeisers.

Tevens zal de curator de schuldeisers in kaart brengen, alsmede de openstaande schulden.

Indien iemand iets op het paardenbedrijf heeft staan, bijvoorbeeld een paard, trailer of zadelkast, is het dus van belang om de curator hiervan op de hoogte te stellen. Men moet het eigendom aannemelijk maken bij de curator, zodat het voor de curator duidelijk is dat bijvoorbeeld een bepaald paard niet eigendom van het bedrijf is, maar van de pensionklant.

Naast de verkoop van de activa, zegt de curator diverse overeenkomsten op. Hierbij kan gedacht worden aan de arbeidscontracten van het stalpersoneel, leasovereenkomst van de tractor en bepaalde abonnementen.

De curator doet ook onderzoek naar pauliana. Hiervan is sprake indien men voor het faillissement handelingen heeft verricht waardoor benadeling van de schuldeisers heeft plaatsgevonden. Hierbij kan gedacht worden aan het verkopen van een paard onder de marktwaarde.

Het paardenbedrijf heeft de mogelijkheid om tegen het faillissement op te komen middels het instellen van hoger beroep, verzet of het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers.

 

Pim en Greet

Pim en Greet kunnen tegen het faillissement op komen door bijvoorbeeld het instellen van hoger beroep of verzet. Tevens hebben zij de optie om de schuldeisers een akkoord aan te bieden. Bij een akkoord nemen de schuldeisers kort samengevat genoegen met een gedeeltelijke betaling van de openstaande schulden, waarna het restant wordt kwijtgescholden.

Indien bovenstaande niet slaagt, dan is het faillissement onvermijdelijk.

Pim en Greet hebben samen de V.O.F. Zij zijn dus twee vennoten die samen een samenwerkingsverband zijn aangegaan. De V.O.F. heeft een eigen vermogen, dat los staat van de eigen vermogens van de vennoten. In het voorbeeld komt het erf met daarop alle gebouwen toe aan de V.OF. Net als bijvoorbeeld alle aanwezige kruiwagens, mestvorken, bezems, inboedel kantine en trailer, enzovoort. Hetgeen dat Pim en Greet na afwikkeling van de echtscheiding toegedeeld hebben gekregen, inboedel uit de woning, woning, auto's en paarden vallen alleen in hun eigen vermogen en niet in dat van de V.O.F.

Uit de wet vloeit voort dat de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de V.O.F. Dit houdt in dat de schuldeisers het privévermogen van Pim en Greet aan kunnen spreken voor de voldoening van de schulden van de V.O.F. De voerleverancier kan Greet dus rechtstreeks aanspreken om de openstaande schulden te voldoen.

Tot voor kort had de faillietverklaring van de V.O.F. automatisch de faillietverklaring van de vennoten tot gevolg. Sinds kort is hier in de praktijk een verandering in gekomen. Tegenwoordig moet de vennoot ook privé hebben 'opgehouden te betalen' voordat het faillissement van de vennoot kan worden uitgesproken. Indien een vennoot dus voldoende privévermogen heeft om zowel de schulden van de V.O.F. als zijn privéschulden te voldoen, dan heeft de vennoot niet 'opgehouden te betalen' en zal zijn faillissement niet worden uitgesproken.

Of het faillissement van de V.O.F. tevens het faillissement van Pim en/of Greet in privé tot gevolg heeft, hangt dus af van de omstandigheid of zij voldoende privé vermogen hebben om zowel de schulden van de V.O.F. als hun privéschulden te voldoen.

De afwikkeling van het faillissement van een natuurlijk persoon (Pim en/of Greet) vindt op dezelfde wijze plaats als dat van een rechtspersoon (de V.O.F.).


Bovenstaand artikel is geschreven om te schetsen hoe een faillissementsprocedure er ongeveer uit kan zien. Hoe de procedure er in werkelijkheid uitziet is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden die per geval verschillen. De juridische materie is slechts beknopt besproken en zal per geval verschillen. U kunt daarom ook geen rechten aan bovenstaande artikel ontlenen.

De drie delen zijn geschreven om een indruk te geven hoe een echtscheidingstraject eruit kan zien en tegen welke problemen men in de praktijk aan kan lopen. Hierbij wordt kort ingegaan op de mogelijkheden en de consequenties. De drie delen zijn wellicht niet als typisch 'hippisch recht' te kwalificeren, maar aangezien een echtscheiding waarbij een paardenbedrijf of paardenmensen zijn betrokken in de praktijk regelmatig voorkomt, heb ik er toch voor gekozen om dit onderwerp eens te behandelen.

Bovenstaande casus is fictief en gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Overeenkomsten met namen berusten op toevalligheden.


Geschreven door: advocaat Femke de Reus

Advocaat Femke de Reus is werkzaam bij haar eigen kantoor Reus Advocatuur te Assen. Meer informatie over de advocaat, het kantoor en hippisch recht kunt u vinden op de website: www.reusadvocatuur.nl en www.reusinpaardenrecht.nl

Mocht u zelf met een juridisch (hippisch) probleem te maken hebben of in een echtscheiding zijn betrokken, schroom dan niet om contact op te nemen via 0592- 269 881 of contact@reusadvocatuur.nl

Ook interessant

 • De rijbaan

  De rijbaan

  De rijbaan bestaat uit twee korte zijdes van 20 meter en twee lange zijdes van 40 of 60 meter. Aan de zijkant van de bak staan allerlei letters, die we gebruiken bij het rijden van dressuuroefeningen. De volgorde van de letters kunnen we gemakkelijk onthouden met het volgende ezelsbruggetje:

 • Dressuur- en menproeven

  Dressuur- en menproeven

 • Slofteugelverbod: overtrokken reactie of goed voorbeeld?

  Slofteugelverbod: goed of niet?

  Met ingang van 2016 is het verboden op het wedstrijdterrein van springwedstrijden in Zwitserland een slofteugel te gebruiken. Wat vind jij?

 • Stelling

  Stelling

 • Startlijsten.nl-Sponsorplan 2016

  Startlijsten.nl-Sponsorplan 2016

Nieuwste vacatures

Chat