Helft van paarden heeft stinkvoeten!

maandag 6 oktober 2014 door Sarah Roose
Helft van paarden heeft stinkvoeten!

Rotstraal, bijna de helft van de paarden in Nederland heeft het wel eens! Maar hoe erg is het? Hoe komt het? En wat kunnen we er tegen doen? Binnenkort gaat er een onderzoek van start naar een alternatieve methode voor de behandeling van rotstraal. Heeft je paard rotstraal, lees verder en houd de site in de gaten.


De laatste drie maanden van het jaar zijn inmiddels weer begonnen, dit betekent vaak ook dat de meeste paarden weer meer op stal staan. Het feit dat de paarden het grootste gedeelte van de dag in hun box staan kan zorgen voor problemen. In de herfst- en wintermaanden treden er vaker problemen op: verkoudheid, droes, stalbenen, maar ook rotstraal. Uit pilotonderzoek1 van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) is gebleken dat ongeveer 48% van de paarden rotstraal heeft. Grote kans dus dat jij hier ook wel eens mee te maken hebt gehad.

Rotstraal is een infectieuze aandoening, de hygiëne van de omgeving speelt een grote rol bij het ontstaan ervan. Rotstraal wordt dan ook niet veroorzaakt door één specifieke ziekteverwekker, maar door degeneratieve (afbrekende) bacteriën en schimmels, die normaal in het milieu voorkomen. De meest voorkomende veroorzakers zijn de bacterie Fusobacterium necrophorum en de schimmel Candida Albicans, normale bewoners van het verteringsstelsel van mens en dier2. Echter bij een verlaagde (plaatselijke) afweer kunnen deze beide micro-organismen ziekten veroorzaken, deze schimmel veroorzaakt bij mensen de meeste schimmelinfecties, de bacterie veroorzaakt bij de koeien tussenklauwontsteking en bij paarden veroorzaken ze rotstraal.

Wat gebeurt er bij een rotstraalinfectie?

Het woord zegt het eigenlijk al: de straal rot weg. De bacterie veroorzaakt necrose, dus het weefsel sterft af en dat geeft stank. Deze geur is dan ook een kenmerk van de rotstraalinfectie. Daarnaast komt er vocht uit de straal en soms zelfs pus. Het afsterven stopt meestal niet van zelf, daarom is het belangrijk dat het behandeld wordt. In de meeste gevallen is het paard niet kreupel, maar dit kan wel degelijk als gevolg van de rotstraalinfectie. Zeker wanneer de infectie naar binnen dringt. Er wordt beweerd dat mede hierdoor straalkanker ontstaat, maar hier zijn de specialisten nog altijd niet over uit.

Hygiëne en dagelijkse verzorging speelt een grote rol bij het voorkomen van rotstraal, maar ook de eigen afweermogelijkheden van het paard. Een paard met een diepe smalle straal heeft meer kans op rotstraal, omdat hierin het hoefmechanisme vaak minder werkzaam is. Dit mechanisme zorgt namelijk niet alleen voor een goede doorbloeding, maar ook voor het afstoten van vuil3. Daarnaast is de algehele weerstand van het paard een belangrijke factor, maar dit geeft ook een wisselwerking wanneer het paard rotstraal heeft.

Rotstraal behandelen

Rotstraal is relatief eenvoudig te behandelen, belangrijk is dat de hoefsmid het rotte gedeelte wegsnijdt. Daarnaast zijn er heel veel verschillende middelen te verkrijgen, van Egyptische zalf tot zinkoxide en van formaline tot teer. De meeste methoden zijn effectief tegen de rotstraal, maar het is niet allemaal even vriendelijk in het gebruik of voor het milieu. Teer is preventief goed te gebruiken, maar wanneer de infectie aanwezig is, is het af te raden omdat daarmee de infectie afgesloten wordt en daar zijn de veroorzakers van rotstraal juist heel bij mee, aangezien deze micro-organismen zonder zuurstof leven. Kopersulfaat is erg belastend voor het milieu, formaline valt binnen de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’4 en bij te lang gebruik verhard het de straal, wat natuurlijk ook problemen kan geven. Daar komt bij dat de meeste behandelmethoden berusten op het doden van micro-organismen, vroeg of laat kunnen er dus resistentieproblemen op gaan treden.

Om bovenstaande redenen is er, ondanks het feit dat er al een heel aantal producten zijn die helpen, een nieuw product ontwikkeld. Dit product is ontwikkeld door EM Agriton BV en ik, Sarah Roose, student Diergezondheidszorg aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden, mag onderzoek doen naar de werking van dit product. Deze hoefgel is puur natuurlijk en de werking ervan berust op EM, Effectieve micro-organismen (denk aan yoghurt, bier, Yakult etc.). Hoe werkt dit dan? Hiervoor even een stukje “EM-theorie”: overal zijn micro-organismen aanwezig (bacteriën, schimmels en gisten), toch zijn er maar een klein aantal slechte en goede micro-organismen, daarnaast is er een grote groep “meelopers”, zij kiezen de kant van de meest aanwezigen. Dus als we door toevoegen van EM, goede micro-organismen de overhand kunnen geven zal het milieu in de straal in theorie gezond blijven. Ook in de praktijk wordt EM succesvol toegepast, tegen de eerder genoemde tussenklauwontsteking bij koeien bijvoorbeeld en een aantal mensen hebben het ook al met succes ingezet tegen rotstraal.

Na een aantal goede ervaringen willen we dit product op een iets grotere schaal onderzoeken. We hebben daarvoor een groot aantal paarden met rotstraal gevonden. Aanmelden voor het onderzoek is niet meer mogelijk, maar houd de site in de gaten voor meer informatie.

Voor meer informatie over EM en EM-producten, kijk eens op: www.agriton.eu/nl/Paarden of www.emnatuurlijkactief.nl

 

Bronnen:
1. Holzhauer, M. (2012). Hoefaandoeningen in beeld. Deventer: De Gezondheidsdienst voor Dieren.
2. Smith. (1975). The pathogenic anaerobic bacteria. Springfield: Charles C Thomas Publisher.
3. Nassau, J. R. van (2004) Hoefproblemen. Baarn: Forte Uitgevers BV (ISBN 90 5877 222 5).
4. Formaline. (2014) van De Gezondheidsdienst voor Dieren: www.gddiergezondheid.nl.

 

 

Ook interessant

 • Lang en laag - niet rond en traag

  Lang en laag

  Lang en laag rijden.

 • Opleiders en instituten

  Opleiders en instituten

 • Schade door paard: wie is verantwoordelijk?

  Schade door paard: wie is verantwoordelijk?

  Bovenstaand artikel is geschreven om in grote lijnen een beeld te schetsen van de aansprakelijkheid. Aangezien het een beknopt artikel betreft, zijn niet alle aspecten die bij 'aansprakelijkheid' een rol spelen besproken. Daarnaast zullen de omstandigheden per geval en daarmee ook de juridische beoordeling per geval verschillen. U kunt daarom ook geen rechten aan dit artikel ontlenen.

 • Springen: Een eerste basis

  Springen: Een eerste basis

  Het succes in de springring hangt niet alleen af van de springaanleg van paard en ruiter, maar ook van de mate van africhting van het paard om controle en balans te houden tussen de hindernissen.

 • Fit te paard

  Fit te paard

  Paardrijden is sport! Zowel voor de actieve wedstrijdruiter als voor de gepassioneerde recreatieruiter. Het begint al met het aan de hand begeleiden van het paard. Het gaat verder met het soepel opstijgen. En dan begint het rijden pas. En de beweging van talloze spieren.

Nu op de voorpagina

 • Nieuw artikel: Dressuurproef uit het hoofd
Klik hier voor de voorpagina

Nieuwste vacatures

» Alle hippische vacatures bekijken
Chat