Predikaten KWPN

Predikaten KWPN

Op de stamboekkeuring kan een merrie worden aangeboden voor stamboekopname. Indien zij volgens de jury aan de voorwaarden voor stamboekopname voldoet, wordt de merrie ingeschreven in het stamboek. Door te voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van exterieur of prestatie kan een merrie een predikaat toegekend krijgen. Predikaten zijn voor een fokker belangrijke graadmeters voor de kwaliteit van hun merrie.

Voor KWPN rijpaardmerries kennen we de volgende predikaten, ster, keur, PROK, IBOP, EPTM, elite, sport, preferent en prestatie. Als een merrie een predikaat heeft, staat dit vermeld op het stamboekpapier.

Ster
Een merrie met het sterpredikaat heeft bewezen over een correct en functioneel exterieur en voldoende aanleg voor de dressuursport of een goede manier van springen te beschikken. Gelijk bij de stamboekkeuring kan een merrie ster worden, indien zij voldoende punten krijgt toegekend. Dressuurgefokte merries moeten tenminste 70 punten op exterieur behalen en minimaal 75 punten voor de bewegingen.
Springgefokte merries moeten tenminste 70 punten op exterieur behalen, minimaal 75 punten voor het springen en gemiddeld 60 punten op stap en draf om het sterpredikaat toegekend te krijgen.
Krijgt de merrie wel 70 punten voor haar exterieur, maar niet de benodigde 75 punten voor haar bewegingen, dan bestaat de mogelijkheid om een merrie aan te bieden voor een aanlegtest. Op deze aanlegtest heeft de merrie nogmaals een kans om haar kwaliteit van bewegen of in het springen te tonen. Behaalt ze in de test wel de benodigde 75 punten voor het springen of bewegen, dan krijgt zij alsnog het sterpredikaat. 
Ook merries die eerder als springpaard 70 punten toegekend kregen voor exterieur, maar niet de benodigde 75 punten voor het springen, worden alsnog ster als zij later in de sport het predikaat sport(springen) behalen. Voor KWPN-paarden in alle fokrichtingen geldt dat zij een minimale stokmaat van 1.60 meter moeten hebben om voor het sterpredikaat in aanmerking te komen. 

Keur
Het predikaat keur vertelt de fokker dat hij beschikt over een kwaliteitsvolle merrie. Haar exterieur en aanleg voor de dressuur- of springsport zijn beter dan het gemiddelde. In het stamboek opgenomen merries, die het sterpredikaat bezitten, kunnen tijdens de Centrale Keuring worden aangeboden om in aanmerking te komen voor het predikaat ‘voorlopig keur’. Op de Centrale Keuring worden de merries beoordeeld en op kwaliteitsvolgorde geplaatst. Afhankelijk van de kwaliteit bepaalt de jury welke en hoeveel merries voorlopig keur worden. Om definitief keur te worden, moeten zij in de sport of in een aanlegtest laten zien dat zij over voldoende aanleg als sportpaard beschikken. Als een merrie die voorlopig keur is slaagt voor een aanlegtest, dan krijgt zij definitief het predikaat keur. Een andere mogelijkheid is dat de merrie in de sport aantoont over voldoende kwaliteiten als dressuur- of springpaard te beschikken. De merrie moet dan Z1-dressuur met een winstpunt of M-springen of M-samengesteld met vijf winstpunten zijn. 

PROK
PROK staat voor Project Röntgenologisch Onderzoek KWPN. In het fokdoel van het KWPN staat onder andere dat het KWPN gezonde paarden wil fokken. Het predikaat PROK wordt uitgegeven aan merries die voldoen aan de röntgenologische eisen van het stamboek. Dit betekent voor de fokker dat zijn merrie over goede botkwaliteit beschikt en daarmee een goede basis door kan geven aan haar nakomelingen. Er zijn door het stamboek door het hele land dierenartsen erkend, waar de röntgenfoto’s gemaakt kunnen worden. Nadat de foto’s door een onafhankelijke KWPN-beoordelingscommissie zijn beoordeeld, kan bij een goede beoordeling het PROK-certificaat worden afgegeven. In het Veterinair Reglement staat omschreven waaraan de merrie moet voldoen.

IBOP
De IBOP (Individuele Bruikbaarheids Onderzoek Paarden) is een ééndaagse aanlegtest waar merries onder het zadel worden beoordeeld door een jury. Hierbij wordt de aanleg van deze merries voor de sport ingeschat. Dressuurpaarden moeten een korte dressuurproef rijden met tempowisselingen op aanwijzing van de jury. Er kunnen maximaal 100 punten worden behaald en bij 75 punten is een merrie geslaagd en krijgt zij het predikaat IBOP-dressuur.
Springpaarden moeten enkele hindernissen springen op aanwijzing van de jury. Er kunnen maximaal 100 punten worden behaald en bij 75 punten is een merrie geslaagd en krijgt zij het predikaat IBOP-springen.

EPTM
De EPTM (Eigen Prestatie Toets Merries) is een aanlegtest waarbij de eigenaar van een merrie zowel de dagelijkse verzorging als de training van het paard uitbesteedt aan een EPTM-teststation. Afhankelijk van het africhtingniveau van het paard, kan gekozen worden voor deelname aan een vijf- of tweeweekse test. De training voor de dressuurpaarden is gericht op het tonen van de gangen, op een dusdanige manier dat de jury een goed beeld kan vormen van de aanleg. Bij de EPTM worden de paarden meerdere malen beoordeeld door de jury. Er kunnen maximaal 100 punten worden behaald en bij 75 punten is een merrie geslaagd en krijgt zij het predikaat EPTM-dressuur.
De training voor de springpaarden is gericht op het springen van een aantal hindernissen, op een dusdanige manier dat de jury een goed beeld kan vormen van de aanleg. Bij de EPTM worden de paarden meerdere malen beoordeeld door de jury. Er kunnen maximaal 100 punten worden behaald en bij 75 punten is een merrie geslaagd en krijgt zij het predikaat EPTM-springen.

Elite
Keurmerries krijgen het predikaat elite als zij ook het PROK-predikaat hebben en dus voldoen aan de röntgenologische eisen van het KWPN. Het elitepredikaat is voor een merrie het hoogst haalbare predikaat op het gebied van exterieur en gezondheid. Een merrie met dit predikaat behoort tot een selecte groep zeer kwaliteitsvolle merries. Een fokker met een elitemerrie heeft een gezonde merrie, met een bovengemiddeld goed exterieur en aanleg voor de spring- of dressuursport. 

Sport
Om het sportpredikaat te verdienen, moeten merries in de sport aan de daarvoor gestelde eisen voldoen. 
Dressuurpaarden krijgen het sportpredikaat bij een klassering van Z2-dressuur met een winstpunt of Z-samengesteld met vijf winstpunten. Springmerries krijgen het sportpredikaat bij een prestatie van Z-springen met zes winstpunten of Z-samengesteld met vijf winstpunten.

Preferent
Als een merrie het predikaat preferent heeft behaald, hebben haar nakomelingen goed gepresteerd op de keuring. Een belangrijk predikaat voor een merrie waar mee gefokt wordt, omdat een preferente merrie heeft bewezen nakomelingen voort te brengen met een goed exterieur en de nodige aanleg als spring- of dressuurpaard. Als tenminste drie van haar nakomelingen op een keuring het ster-, keur- of elitepredikaat hebben behaald of minimaal zijn aangewezen voor de tweede bezichtiging in het kader van de KWPN-hengstenselectie, heeft een merrie het predikaat preferent verdiend. Ook een nakomeling die als goedgekeurde hengst is ingeschreven bij een KWPN-erkend stamboek telt mee voor het preferentschap van zijn moeder.

Prestatie
Het predikaat prestatie geeft de verervingskracht van een merrie aan op het gebied van sport. Ook dit predikaat is van grote waarde voor een fokmerrie. Het betekent dat haar nakomelingen goed presteren in de sport. Om dit predikaat te behalen moet een merrie met maximaal drie nakomelingen minimaal vijf punten behalen volgens het prestatiepredikatensysteem. Een merrie met bijvoorbeeld twee nakomelingen die Z2-dressuur met winstpunten lopen en één die Z1-dressuur met een winstpunt is, heeft precies vijf punten en dus genoeg voor het prestatiepredikaat dressuur.
Een merrie met bijvoorbeeld twee nakomelingen die Z-springen met winstpunten lopen en één die M-springen met vijf winstpunten is, heeft precies vijf punten en dus genoeg voor het prestatiepredikaat springen.

Ook interessant

 • Het voortbestaan van kleine concoursen

  Het voortbestaan van kleine concoursen

 • F-Proeven (FNRS)

  F-Proeven (FNRS)

  F-dressuurproeven voor manegeruiters waarbij jij als ruiter wordt beoordeeld door speciale FNRS juryleden.

 • Wedstrijdproblemen

  Wedstrijdproblemen

  Soms lijkt het allemaal wat tegen te zitten bij het rijden van wedstrijden. Ken je dat?

 • Wedstrijdspanning en ruitertypen

  Wedstrijdspanning en ruitertypen

  Wedstrijdspanning. Iedereen die wedstrijden rijdt of heeft gereden, herkent het. Er zijn veel psychologen en coaches die zich hebben gespecialiseerd in dit specifieke onderdeel. In welk ruitertype dat Q4 Horse Profile omschrijft, herken jij jezelf het meeste?

 • Afgifte paspoort aan pensionhouder

  Afgifte paspoort aan pensionhouder

  Tineke staat niet te springen bij de gedachte om het paardenpaspoort aan Harm af te geven. Want wat kan zij doen als Harm verkeerde bedoelingen heeft en besluit om haar paard achter haar rug om te verkopen? Op aandringen van Harm geeft Tineke uiteindelijk toch het paardenpaspoort aan hem af. Het stamboekbewijs bergt zij thuis veilig op in de kluis met de gedachte dat Harm haar paard zonder stamboekbewijs niet stiekem kan verkopen.

Nu op de voorpagina

Chat