Nieuws voor werkgevers en werknemers!

dinsdag 17 juni 2014 door Mr. F.Y. (Femke) de Reus
Nieuws voor werkgevers en werknemers!

Deze maand geen gebruikelijk artikel maar een korte nieuwsupdate over de veranderingen binnen het arbeidsrecht. Als werkgever en werknemer binnen de hippisch sector (en daarbuiten) zult u binnenkort met een aantal veranderingen binnen het arbeidsrecht te maken krijgen.

Onlangs is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Het oorspronkelijke idee was om de wet 1 juli a.s. deels in te laten gaan, inmiddels zijn deze plannen bijgesteld en zal het eerste gedeelte van de wet 1 januari a.s. worden ingevoerd en een tweede gedeelte op 1 juli 2015.
De Wet Werk en Zekerheid heeft als doel om flexwerkers meer bescherming te bieden en het arbeidsrecht sneller en goedkoper te maken.
Wat gaat er voor u als werkgever en werknemer per 1 januari a.s. veranderen?

 • Aanzegverplichting voor de werkgever;
 • proeftijd mag alleen bij een arbeidscontract met een duur van langer dan 6 maanden
 • concurrentiebeding mag bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Bovenstaande wijzigingen zal ik hierna bespreken.  De wijzigingen die 1 juli 2015 zullen worden ingevoerd hebben onder andere betrekking op de reeks van opeenvolgende contracten van bepaalde tijd en zal ik ter zijner tijd in een apart artikel behandelen.

De aanzegverplichting voor de werkgever
Bij een arbeidscontract van 6 maanden of meer zal de werkgever per 1 januari a.s.  een aanzegverplichting krijgen. Deze verplichting komt er op neer dat werkgevers uiterlijk 1 maand voor het einde van het arbeidscontract aan de werknemer schriftelijk kenbaar moeten maken of het contract wel of niet zal worden verlengd.  Als de werkgever deze verplichting niet nakomt, zal hij een schadevergoeding van 1 maand loon aan de werknemer moeten betalen. Het recht op deze schadevergoeding zal na 2 maanden vervallen.
Voor de werkgever is het dus van belang om de aanzegtermijn duidelijk in de agenda te zetten. Voor de werknemer is het van belang om bij te houden of de werkgever correct aan zijn aanzegverplichting heeft voldaan en om - bij niet correcte aanzegging - tijdig aanspraak op deze schadevergoeding te maken. Bij niet tijdig handelen zal de werknemer namelijk met lege handen achterblijven!

Proeftijd
Een proeftijd zal straks alleen toegestaan zijn bij arbeidscontracten van langer dan 6 maanden. Als u als werkgever een proeftijd wilt overeenkomen, zult u dus een contract met een duur van minimaal 6 maanden en 1 dag overeen moeten komen. Bent u werknemer met een contract van 6 maanden of korter en uw werkgever stelt dat er een proeftijd is op grond waarvan hij opzegt, dan moet u daarmee niet akkoord gaan.

Concurrentiebeding
In de toekomst zal bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd een concurrentiebeding alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen mogelijk zijn. Als u als werkgever een concurrentiebeding overeen wenst te komen, zult u daarom zeer goed moeten motiveren waarom voor een bepaalde functie een concurrentiebeding van zwaarwegend belang voor het bedrijf is. U moet dus per functie een zeer goede motivatie hebben! Aangezien er nog geen jurisprudentie met betrekking tot deze wijziging is, is het momenteel moeilijk aan te geven wanneer een werknemer een concurrentiebeding succesvol aan kan vechten.

Bovenstaande is geschreven om u attent te maken op de komende wijzigingen door de wijzigingen beknopt te behandelen. U kunt dan ook geen rechten aan dit artikel ontlenen. Zowel werkgever als werknemer doen er verstandig aan om zich bij het aangaan van arbeidscontracten en bij arbeidsconflicten door een juridisch deskundige te laten informeren.

Ook interessant

 • Geen houden aan

  Geen houden aan

  Een paard slaat op hol en werpt zijn ruiter in het zand, een paard geeft een voorbijganger een trap, een paard breekt uit en veroorzaakt een schram op een auto. Kortom, het paard veroorzaakt schade. Wie is dan aansprakelijk?

 • Dagboek van een wedstrijdsecretaris

  Dagboek van een wedstrijdsecretaris

  De organisatie van een wedstrijd. Leuk...

 • Afgifte paspoort aan pensionhouder

  Afgifte paspoort aan pensionhouder

  Tineke staat niet te springen bij de gedachte om het paardenpaspoort aan Harm af te geven. Want wat kan zij doen als Harm verkeerde bedoelingen heeft en besluit om haar paard achter haar rug om te verkopen? Op aandringen van Harm geeft Tineke uiteindelijk toch het paardenpaspoort aan hem af. Het stamboekbewijs bergt zij thuis veilig op in de kluis met de gedachte dat Harm haar paard zonder stamboekbewijs niet stiekem kan verkopen.

 • Paardenhouderij & familierecht (deel III)

  Paardenhouderij & familierecht (deel III)

  Bovenstaand artikel is geschreven om te schetsen hoe een faillissementsprocedure er ongeveer uit kan zien. Hoe de procedure er in werkelijkheid uitziet is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden die per geval verschillen. De juridische materie is slechts beknopt besproken en zal per geval verschillen. U kunt daarom ook geen rechten aan bovenstaande artikel ontlenen.

 • Halthouden en groeten

  Halthouden en groeten bij start proef

  Per 1 april 2016 verviel het halthouden en groeten aan het begin van de proef tm de klasse ZZ Licht. Jammer of juist goed? Discussieer mee!

Nu op de voorpagina

 • Nieuw artikel: Hoefijzers en sneeuw. Gaat dat samen?
Klik hier voor de voorpagina
Chat