Nieuws voor werkgevers en werknemers!

dinsdag 17 juni 2014 door Mr. F.Y. (Femke) de Reus
Nieuws voor werkgevers en werknemers!

Deze maand geen gebruikelijk artikel maar een korte nieuwsupdate over de veranderingen binnen het arbeidsrecht. Als werkgever en werknemer binnen de hippisch sector (en daarbuiten) zult u binnenkort met een aantal veranderingen binnen het arbeidsrecht te maken krijgen.

Onlangs is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Het oorspronkelijke idee was om de wet 1 juli a.s. deels in te laten gaan, inmiddels zijn deze plannen bijgesteld en zal het eerste gedeelte van de wet 1 januari a.s. worden ingevoerd en een tweede gedeelte op 1 juli 2015.
De Wet Werk en Zekerheid heeft als doel om flexwerkers meer bescherming te bieden en het arbeidsrecht sneller en goedkoper te maken.
Wat gaat er voor u als werkgever en werknemer per 1 januari a.s. veranderen?

 • Aanzegverplichting voor de werkgever;
 • proeftijd mag alleen bij een arbeidscontract met een duur van langer dan 6 maanden
 • concurrentiebeding mag bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Bovenstaande wijzigingen zal ik hierna bespreken.  De wijzigingen die 1 juli 2015 zullen worden ingevoerd hebben onder andere betrekking op de reeks van opeenvolgende contracten van bepaalde tijd en zal ik ter zijner tijd in een apart artikel behandelen.

De aanzegverplichting voor de werkgever
Bij een arbeidscontract van 6 maanden of meer zal de werkgever per 1 januari a.s.  een aanzegverplichting krijgen. Deze verplichting komt er op neer dat werkgevers uiterlijk 1 maand voor het einde van het arbeidscontract aan de werknemer schriftelijk kenbaar moeten maken of het contract wel of niet zal worden verlengd.  Als de werkgever deze verplichting niet nakomt, zal hij een schadevergoeding van 1 maand loon aan de werknemer moeten betalen. Het recht op deze schadevergoeding zal na 2 maanden vervallen.
Voor de werkgever is het dus van belang om de aanzegtermijn duidelijk in de agenda te zetten. Voor de werknemer is het van belang om bij te houden of de werkgever correct aan zijn aanzegverplichting heeft voldaan en om - bij niet correcte aanzegging - tijdig aanspraak op deze schadevergoeding te maken. Bij niet tijdig handelen zal de werknemer namelijk met lege handen achterblijven!

Proeftijd
Een proeftijd zal straks alleen toegestaan zijn bij arbeidscontracten van langer dan 6 maanden. Als u als werkgever een proeftijd wilt overeenkomen, zult u dus een contract met een duur van minimaal 6 maanden en 1 dag overeen moeten komen. Bent u werknemer met een contract van 6 maanden of korter en uw werkgever stelt dat er een proeftijd is op grond waarvan hij opzegt, dan moet u daarmee niet akkoord gaan.

Concurrentiebeding
In de toekomst zal bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd een concurrentiebeding alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen mogelijk zijn. Als u als werkgever een concurrentiebeding overeen wenst te komen, zult u daarom zeer goed moeten motiveren waarom voor een bepaalde functie een concurrentiebeding van zwaarwegend belang voor het bedrijf is. U moet dus per functie een zeer goede motivatie hebben! Aangezien er nog geen jurisprudentie met betrekking tot deze wijziging is, is het momenteel moeilijk aan te geven wanneer een werknemer een concurrentiebeding succesvol aan kan vechten.

Bovenstaande is geschreven om u attent te maken op de komende wijzigingen door de wijzigingen beknopt te behandelen. U kunt dan ook geen rechten aan dit artikel ontlenen. Zowel werkgever als werknemer doen er verstandig aan om zich bij het aangaan van arbeidscontracten en bij arbeidsconflicten door een juridisch deskundige te laten informeren.

Ook interessant

 • De 25 echte regels van dressuur

  De 25 echte regels van dressuur

  Hilarische regels rondom dressuurrijden. Niet voor serieuze ruiters!

 • Omgang

  Omgang

 • Geen houden aan

  Geen houden aan

  Een paard slaat op hol en werpt zijn ruiter in het zand, een paard geeft een voorbijganger een trap, een paard breekt uit en veroorzaakt een schram op een auto. Kortom, het paard veroorzaakt schade. Wie is dan aansprakelijk?

 • Zoals een goed huisvader betaamt

  Zoals een goed huisvader betaamt

  Piet heeft tien merries die hij graag wil laten dekken. Henk beschikt over een haflingerdekhengst genaamd Mischa. Henk en Piet sluiten samen een overeenkomst inhoudende dat Mischa vier maanden bij Piet zal verblijven tegen een prijs van €600,-- zodat hij de merries van Piet kan dekken. Na twee maanden ontvangt Henk een telefoontje van Piet dat Mischa ernstige verwondingen heeft.

 • Startlijsten

  Startlijsten

Chat