Kijk! Een ballon!

woensdag 11 maart 2015 door Mr.F.Y.(Femke) de Reus
Kijk! Een ballon!

Opa Geert staat samen met zijn kleinzoon Bram naar de paarden in het land te kijken. Dolenthousiast roept Bram ineens: 'kijk opa, een ballon!' En inderdaad uit de verte komt een knalgele heteluchtballon de kant van opa Geert en kleine Bram op.

 

 

 

Na enige minuten maakt de ballon een landing in het aangrenzende weiland. De paarden van Geert zetten het op een lopen en de jaarling Nynke springt in dolle paniek over de afrastering, waarbij zij haar achterbenen open haalt.

Nadat Geert Nynke op stal heeft gezet voor onderzoek en behandeling door de dierenarts, grijpt Geert de ballonvaarder bij de kladden. Geert laat de ballonvaarder een verklaring ondertekenen waarin staat dat het paard Nynke opgeschrikt is door de ballon, waardoor zij gewond is geraakt en dat de ballonvaarder aansprakelijk is voor de kosten van de dierenarts, de waardevermindering van Nynke en de schade aan de afrastering.

Na enige maanden is Nynke nog steeds niet volledig de oude. Uit nader onderzoek blijkt dat zij last heeft van een los botfragment. Nynke wordt vervolgens geopereerd en komt helaas te overlijden aan een tijdens de operatie ontstane complicatie.

Geert stelt de ballonvaarder vervolgens aansprakelijk. Aangezien Geert en de ballonvaarder geen minnelijke oplossing bereiken wordt het geschil uiteindelijk aan de rechter voorgelegd.

 


De verklaring

Geert heeft een door de ballonvaarder getekende verklaring, waarin staat aangegeven dat de ballonvaarder aansprakelijk is voor de schade. De ballonvaarder vecht deze verklaring tijdens de procedure aan. De ballonvaarder is van mening dat de verklaring tot stand is gekomen door bedrog, misbruik van omstandigheden, dan wel dwaling (verkeerde voorstelling van zaken).

De rechter gaat niet mee in dit verweer van de ballonvaarder. De rechter is van mening dat de ballonvaarder onvoldoende feiten en/of omstandigheden heeft gesteld waaruit blijkt dat Geert hem heeft misleid of misbruik van de omstandigheden heeft gemaakt. Tevens is onvoldoende onderbouwd dat er sprake zou zijn van een verkeerde voorstelling van zaken.


Onrechtmatige daad

Indien iemand een onrechtmatige daad tegen een ander pleegt, dan is diegene aansprakelijk voor de ontstane schade. Er is sprake van een onrechtmatige daad indien iemand zonder een rechtvaardigingsgrond inbreuk maakt op een recht of een doen en nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Volgens artikel 11 lid 2 van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen (dit artikel was van toepassing ten tijde van het ongeval dat centraal stond in de procedure die als leidraad voor dit artikel is gebruikt) moet het landen met een vrije ballon zodanig geschieden dat daarbij geen personen, dieren of zaken op de grond in gevaar worden gebracht. Aangezien het paard Nynke door de ballon is opgeschrikt en over de afrastering is gesprongen, vloeit voort dat de ballonvaarder het hiervoor aangehaalde voorschrift niet heeft opgevolgd. Door overtreding van dit voorschrift heeft de ballonvaarder onrechtmatig jegens Geert gehandeld en is hij aansprakelijk voor de schade van Geert. Gelet op dit onrechtmatige handelen zou de ballonvaarder dus ook zonder het tekenen van de verklaring aansprakelijk zijn.


Causaal verband

Tussen partijen ontstaat er een discussie over de schade. Volgens Geert heeft Nynke het losse botfragment opgelopen doordat zij zichzelf heeft verwond toen zij over de afrastering sprong. Volgens de ballonvaarder was het losse botfragment een veelvoorkomend OCD. De ballonvaarder voert verder aan dat er geen causaal verband is tussen het ongeval, de operatie en het overlijden van het paard Nynke.

De rechter is van mening dat de ballonvaarder onvoldoende heeft aangetoond dat het losse botfragment niet door het ongeval is ontstaan. Er wordt derhalve aangenomen dat het losse botfragment is ontstaan door het ongeval. De operatie en het overlijden staat daarmee in causaal verband met het onrechtmatige handelen van de ballonvaarder.


De schade

De rechter stelt Geert vervolgens in de gelegenheid om zijn schade aan te tonen die de ballonvaarder moet gaan vergoeden. Geert zal middels bijvoorbeeld een taxatierapport, de facturen van de dierenarts en van de landbouwwinkel zijn schade aan moeten tonen.

 

Bovenstaande artikel is gebaseerd op een daadwerkelijk gevoerde procedure (ECLI:RBROT:2011:BT2467). Eventuele overeenkomsten met de namen berusten puur op toevalligheid. De juridische materie is slechts beknopt in dit artikel besproken. U kunt dan ook geen enkele rechten aan bovenstaande artikel ontlenen.


Geschreven door: advocaat Femke de Reus

Advocaat Femke de Reus is werkzaam bij haar eigen kantoor Reus Advocatuur te Assen. Meer informatie over de advocaat, het kantoor en hippisch recht kunt u vinden op de website:www.reusadvocatuur.nl en www.reusinpaardenrecht.nl

Mocht u zelf tegen een juridisch (hippisch) probleem aan lopen, schroom dan niet om contact op te nemen via 0592- 269 881 of contact@reusadvocatuur.nl

Ook interessant

Nu op de voorpagina

Chat