Startlijst | Molecaten Ruiterdag (SGW Hattem)

1 x bij favorieten
770 x bekeken
21-09-2022 22:18 uur
Datumzaterdag 15-10-2022
Locatie Molecaten Ruiterdag
Eliselaan 2
8051NH Hattem
CategoriePaarden SGW / Eventing
OrganisatieSGW Hattem
ContactpersoonSGW - Hattem
 
Aantal proeven1
WedstrijdbaanGrasbodem, Outdoor
LosrijdenGrasbodem, Outdoor
Z in 20x60-ringJa
TypeKNHSDit is een KNHS-wedstrijd
Informatie
Hippisch Hattem organiseert de Molecaten Ruiterdag.
Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing, t.w. het Algemeen Wedstrijdreglement, het Wedstrijdreglement van de betreffende discipline, eventuele aanvullende reglementen en alle daarop gepubliceerde wijzigingen.

LET OP: EEN DEEL VAN DE B-DRESSUUR ZAL OP VRIJDAGMIDDAG 14 OKTOBER WORDEN VERREDEN!

Algemene bepalingen :
1. De wedstrijd zal worden verreden volgens de reglementen en richtlijnen voor de samengestelde wedstrijden, verreden onder auspiciën van de K.N.H.S.
2. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur in overleg met de Federatievertegenwoordiger.
3. Inschrijving on-line via mijn KNHS.
4. Het verschuldigde inschrijfgeld (dit is inclusief € 2,50 voor de breekbomen) graag vooraf overmaken op rekening : NL49RABO032.57.98.893 t.n.v. SGW Hattem o.v.v. naam en combinatienummer. Prijzen die niet worden afgehaald op 15 oktober komen te vervallen aan de organisatie.
5. Deelnemers die zich niet, niet juist en/of na sluitingsdatum afmelden zijn te allen tijde het inschrijfgeld verschuldigd met eventuele opslagen, zie art. 43 van het Algemene Wedstrijdreglement van de KNHS.
6. De organisatie zal bij afgelasting van de wedstrijd door een bijzondere omstandigheid gebruik maken van art.8 in het Alg.Wedstrijdreglement en bij het Federatiebestuur een verzoek indienen om het inschrijfgeld slechts gedeeltelijk te hoeven restitueren.
7. Het dragen van een rugnummer is verplicht in alle onderdelen. Voor het rugnummer dient gebruik te worden gemaakt van een rugnummerdrager.
8. Bij onvoldoende deelname in een rubriek heeft de organisatie de bevoegdheid om deze rubriek te laten vervallen.
9. De organisatie houdt zich het recht voor om bij een te grote inschrijving een wachtlijst in te stellen waarbij de volgorde van inschrijving bepalend is. Klasse B-L-M en Z paarden : een ruiter/amazone kan maximaal 2 paarden per klasse opgeven en maximaal 4 paarden in totaal, indien ruimte in het programma mogelijk meer.
10. Voor aanvang van de uithoudingsproef, en direct na ( max.10 min ) de uithoudings-proef dient u zich met uw paard bij de dierenarts melden voor de keuring. Bij niet voortbrenging voor de keuring volgt diskwalificatie.
11. De organisatie zal zorgen voor diergeneeskundige hulp alsmede een hoefsmid op het terrein. Bij gebruik hiervan zijn de kosten voor de betrokken deelnemer.
12. De wedstrijdgevende organisatie, noch ieder andere betrokkene bij de wedstrijd kan op enigerlei wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld omtrent schade in welke vorm dan ook aan personen, paarden en/of materiaal. Zowel deelnemers als bezoekers nemen deel en/of zijn aanwezig op eigen risico.
13. Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat een deel van de dressuur mogelijk op vrijdagmiddag 14 oktober 2022 wordt verreden.
14. Het cross-parcours wordt op vrijdagmiddag 14 oktober 2022 om 15.00 uur vrijgegeven voor verkenning.
15. Met de inschrijving voor deze wedstrijd geeft de deelnemer tevens toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de wedstrijd voor vastlegging en promotiedoeleinden op websites, sociale media en offline publicaties. De wedstrijdorganisatie heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende beelden/opnamen. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding of iets dergelijks in dit verband.

De onderstaande klassen worden hier verreden:

KlasseProeven
Paarden SGW / Eventing B
Paarden SGW / Eventing L
Paarden SGW / Eventing M
Paarden SGW / Eventing Z
Inschrijven
Het wedstrijdgeld kun je overmaken op rekeningnummer
IBAN: NL49 RABO 0325 798 893
t.n.v.: SGWHattem
o.v.v.: naam en combinatienummer

Terug naar het overzicht

Chat