Uitslag | KNHS-Felix Hippisch Cup Tolbert

0 x bij favorieten
119 x bekeken
11-05-2019 17:16 uur

Let op: Deze lijst is ouder dan 6 maanden!

Datumzaterdag 11-05-2019
Locatie HJC Manege Tolbert
Hoofdstraat 53
9356 AV Tolbert
CategoriePony's Dressuur
OrganisatieRV Annen
ContactpersoonLineke Meursing
Toon alle lijsten van deze vereniging
 
Aantal proeven1
WedstrijdbaanZandbodem, Outdoor
LosrijdenZandbodem, Outdoor
Z in 20x60-ringJa
SelectiewedstrijdJa
TypeKNHSDit is een KNHS-wedstrijd
Aanwezige fotograaf NH Photo  (Bekijk foto's!)
Informatie
Het is tevens mogelijk om stallen te huren. De stalhuur is €30,- excl. strooisels. Het is mogelijk om vrijdag te arriveren. Voor stalreservering kunt u mailen naar LRhorseevents@gmail.com

Competitiebepalingen KNHS Felix Juristen Cup 2018/2019

1. ALGEMEEN
1. De KNHS-Felix Juristen Cup heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse
ponycombinaties klasse Z2 dressuur te bevorderen en dient als belangrijk selectiecriterium voor
de kadervorming.
2. De KNHS-Felix Juristen Cup bestaat uit een aantal wedstrijden welke in competitieverband
worden verreden en wordt afgesloten met een finale.
3. De KNHS-Felix Juristen Cup wordt verreden onder auspiciën van de KNHS. De geldende
Wedstrijdreglementen zijn hierop van toepassing.
4. De wedstrijdkalender van de KNHS-Felix Juristen Cup wordt samengesteld door de KNHS na
overleg met de bondscoach dressuur Pony’s. Afwijkingen van de competitiebepalingen zijn alleen
mogelijk met toestemming van de KNHS. Ook in zaken waarin niet wordt voorzien beslist de
KNHS of diens vertegenwoordiger op de wedstrijd. De meest actuele versie van deze
competitiebepalingen is gepubliceerd op de website van de KNHS.
2. DEELNAME AAN DE COMPETITIE
1. Startgerechtigd in de competitie zijn:
? Combinaties die opgenomen zijn in de klasse Z2 dressuur categorie D en in het bezit zijn van
een geldige startpas van de KNHS.
? Ruiters/amazones die in het jaar 2019 de maximale leeftijd van 16 jaar bereiken.
? Om deel te mogen nemen aan de KNHS-Felix Juristen Cup dient de combinatie twee keer
een percentage van 64% behaald te hebben in een nationale inleidende, individuele en/of
landenproef binnen negen maanden voorafgaand aan de definitieve inschrijving van het
evenement.

2. Deelnemers met een niet-Nederlandse nationaliteit en die wel voldoen aan bovenstaande criteria
zijn gerechtigd om deel te nemen aan de competitiewedstrijden, maar kunnen zich niet plaatsen
voor de finale en worden derhalve niet opgenomen in de einduitslag van deze competitie.
3. Deelname aan de betreffende competitiewedstrijden houdt tevens deelname aan de competitie
in. Dit betekent dat voor deelname aan de KNHS-Felix Juristen Cup geen extra inschrijfgeld is
verschuldigd boven op het reguliere inschrijfgeld voor de betreffende wedstrijden.
4. Het inschrijfgeld staat vermeld in het vraagprogramma van de betreffende wedstrijd.
5. Inschrijven geschiedt digitaal via Mijn KNHS en is mogelijk vanaf 6 weken vooraf de
desbetreffende competitiewedstrijd. De sluitingsdatum voor inschrijven is 2 weken voor elke
competitiewedstrijd. Inschrijvingen na deze datum worden niet meer geaccepteerd. Afmelden kan
kosteloos tot 10 dagen voor de wedstrijd.
6. Een deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inschrijving.
7. Elke ruiter / amazone mag met maximaal 2 pony’s deelnemen aan iedere competitiewedstrijd.
In overleg met de bondscoach en de wedstrijdorganisatie van een competitiewedstrijd kan het
aantal combinaties of het aantal pony’s dat mag starten worden uitgebreid of beperkt, met een
maximum van 40 combinaties per competitiewedstrijd. Wanneer er meer inschrijvingen zijn dan
startplekken, zullen de A-kaderleden dressuur pony’s prioriteit hebben bij het verkrijgen van een
startplaats; vervolgens het B-kader en vervolgens zal het voortschrijdende gemiddelde bepalend
zijn. Dit voortschrijdende gemiddelde wordt vastgesteld a.d.h.v. scores behaald in een periode
van 9 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum in de nationale inleidende, individuele en/of
landenproef. In alle gevallen, dus ook voor het A- en B-kader, geldt dat de sluitingsdatum van de
inschrijving dient te worden aangehouden.

2

Competitiebepalingen KNHS Felix Juristen Cup 2018/2019

8. Bij afwezig blijven zonder voorafgaande (schriftelijke) afmelding geldt artikel 43 van het
Algemeen Wedstrijdreglement. Ook betekent het zonder afmelden afwezig blijven op een
competitiewedstrijd uitsluiting voor het vervolg van de competitie.
9. Alleen die combinaties die deel hebben genomen aan de finale, kunnen aanspraak maken op het
prijzengeld dat voor de eindstand in de competitie ter beschikking wordt gesteld.
3. WEDSTRIJDEN
1. De KNHS-Felix Juristen Cup 2019 bestaat uit zes wedstrijden welke wordt afgesloten met een
finale. De competitie wordt verreden op de volgende wedstrijden*:
- Vrijdag 28 december 2018 – Nieuw en St. Joosland (De Kroo)
- Zaterdag 12 januari 2019 – Vorden (Dressuurstal Seren)
- Zaterdag 16 februari 2019 – Genemuiden (Zwartewaterruiters)
- Zaterdag 23 maart 2019 – Berlicum NB (RV De Cowboys)
- Zaterdag 27 april 2019 – Geesteren (RV Sint Joris)
- Zaterdag 11 mei 2019 – Tolbert (RV Annen)
- Zaterdag (Finale) – ntb
De volledige wedstrijdkalender van de KNHS-Felix Juristen Cup wordt zo spoedig mogelijk
gepubliceerd op de website www.knhs.nl.
* Alle wedstrijden en data zijn onder voorbehoud.
2. Op wedstrijden in het kader van de KNHS-Felix Juristen Cup rijden de deelnemers de FEI
landenproef pony’s (Proefnummer 91, FEI uitgave 2015 (uit het hoofd)). Op het moment dat de
FEI een nieuwe proef invoert zal deze van kracht gaan.
3. De competitiewedstrijden dienen volgens de daarvoor vastgestelde normen plaats te vinden:
- Zandbodem
- De competitiewedstrijden (inclusief finale) zijn aangewezen als kadervormingswedstrijden.
‘Wedstrijden voor kadervorming’ dienen beoordeeld te worden door minimaal één
gekwalificeerd Grand Prix jurylid en twee Lichte Tour juryleden (waarvan eventueel één op
de lange zijde mag plaatsnemen)
- De landenproef dient uit het hoofd gereden te worden.
- De uitgeschreven rubriek komt in aanmerking voor winst/verliespuntenregistratie.
4. DEELNAME AAN DE FINALE
1. Om in aanmerking te kunnen komen voor de finale dient de combinatie deel te hebben genomen
aan minimaal 3 competitiewedstrijden. De beste drie resultaten in de competitiewedstrijden tellen
mee in de tussenstand om te kwalificeren voor de finale.
2. Bij kwalificatie is deelname aan de finale verplicht.
3. Het inschrijfgeld staat vermeld in het vraagprogramma van de betreffende wedstrijd.
4. De beste 12 (gekwalificeerde) combinaties mogen deelnemen aan de finale met één pony. In het
geval er minder dan 12 combinaties zijn met één pony zal het aantal worden aangevuld met
combinaties met een tweede (gekwalificeerde) pony.
5. In geval van een gelijk aantal competitiepunten op plaats nummer 12 in het klassement worden
alle combinaties afgevaardigd naar de finale.
6. Behaalde competitiepunten worden niet meegenomen naar de finale, in de finale beginnen alle
combinaties op 0.

3

Competitiebepalingen KNHS Felix Juristen Cup 2018/2019

7. Tijdens de finale rijdt iedereen de FEI landenproef. De beste 6 combinaties van de 1e proef (FEI
Landenproef) mogen vervolgens de Kür op muziek rijden. Beide proeven tellen mee voor de
eindstand.
8. De te verrijden FEI landenproef in de finale telt mee voor winst/verliespuntenregistratie.
9. De winnaar van de KNHS-Felix Juristen Cup is degene met de meeste punten, waarbij de
procenten van de FEI Landenproef en de procenten van de Kür op muziek bij elkaar worden
opgeteld. Bij een gelijke eindstand is de uitslag van de Kür op muziek doorslaggevend. Valt er
dan nog geen beslissing, dan geldt het hoogste percentage, dat door de voorzitter van de jury
voor de Kür op muziek toegekend is. Valt er dan nog geen beslissing dan wordt er gekeken naar
de totaalwaarde van de: “artistieke presentatie”, van toepassing op het protocol van alle juryleden
in de Kür op muziek. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van de: “artistieke presentatie”,
van toepassing op het protocol van het C-jurylid in de Kür op muziek.
10. In overleg met de Bondscoach en de wedstrijdorganisatie van de finale kan het aantal
combinaties of het aantal pony’s dat mag starten worden aangevuld met een of meerdere
wildcards. Deze combinaties rijden alleen de landenproef en kunnen zich niet selecteren voor de
kür op muziek. In de eerste proef worden zij wel meegenomen in de uitslag en de uitslag telt ook
mee voor winst/verliespuntenregistratie.
5. PUNTENTELLING
Voor de competitie van de KNHS-Felix Juristen Cup wordt de volgende puntentelling gehanteerd:
1
e 20 punten
2
e 17 punten
3
e 15 punten
4
e 13 punten
5
e 12 punten
6
e 11 punten
7
e 10 punten
8
e
9 punten
9
e
8 punten
10e
7 punten
11e
6 punten
12e
5 punten
13e
4 punten
14e
3 punten
15e
2 punten
16e
1 punt

Na elke competitiewedstrijd wordt een tussenstand van de KNHS-Felix Juristen Cup gepubliceerd op de
website van de KNHS. (www.knhs.nl)
6. PRIJZEN
De volgende prijzenschaal wordt gehanteerd voor de KNHS- Felix Juristen Cup:
Competitiewedstrijden:
­ 1
ste prijs € 40,=
­ 2
e
prijs € 30,=
­ 3
e
prijs € 20,=
­ 4
e
prijs € 17,50
­ 5
e
prijs € 12,50
­ Volgprijs € 10,=

4

Competitiebepalingen KNHS Felix Juristen Cup 2018/2019

Finale:
­ 1
ste prijs € 200,-
­ 2
e
prijs € 150,-
­ 3
e
prijs € 125,-
­ 4
e
prijs € 100,-
­ 5
e
prijs € 75,-
­ 6
e
prijs € 50,-

Aan de winnaar van de KNHS-Felix Juristen Cup wordt een staatsiedeken en de KNHS-Felix Juristen
Cup 2019 uitgereikt.
7. SLOTBEPALINGEN
1. Op de wedstrijden in het kader van de KNHS-Felix Juristen Cup zijn de reglementen van de
KNHS en de eventueel daarop gepubliceerde wijzigingen, van toepassing.
2. Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te
stemmen met de in dit reglement opgenomen bepalingen.
3. De KNHS, de sponsor, de wedstrijdorganisatoren, de officials noch andere dienstdoende
personen aanvaarden aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden
en/of andere eigendommen van de deelnemers / toeschouwers, dan wel voor schaden
voortvloeiende uit ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook.
4. In alle gevallen waarin deze competitiebepalingen en de reglementen van de
KNHS niet voorzien, dan wel in alle gevallen waarin er geen eenduidigheid bestaat
omtrent de uitleg van een bepaling, of wanneer de dichtst bijkomende uitleg van
de van toepassing zijnde regel zou resulteren in een overduidelijke onrechtvaardigheid, beslist de
KNHS of diens vertegenwoordiger op de wedstrijd. Een dergelijke beslissing is niet vatbaar voor
beroep.
5. De namen van de prijswinnaars van alle wedstrijden worden doorgestuurd naar de sponsor, zodat
de sponsor deze persoonlijk kan feliciteren. Met het meedoen aan de wedstrijden geeft de
ruiter/amazone de afdeling Topsport automatisch akkoord om NAW-gegevens door te sturen aan
de sponsor.

Begeleiding en informatie wedstrijdorganisatoren en deelnemers:
KNHS, afdeling Topsport
Postbus 3040, 3850 CA ERMELO
Telefoon: 0577 - 408 375 / 380
E-mail: topsport@knhs.nl

De onderstaande klassen worden hier verreden:

KlasseProeven
Pony's Dressuur Z2 91
Inschrijven
Geen informatie beschikbaar

Terug naar het overzicht

Nieuwste vacatures

Chat