Schade door paard: wie is verantwoordelijk?

door Mr. F.Y. (Femke) de Reus
Schade door paard: wie is verantwoordelijk?

Wie van de drie...?

Joop staat vol trots naar zijn moestuintje te kijken. Nog even en hij kan de tomaten gaan plukken. Wat begon met een kweeksetje van een supermarkt is inmiddels uitgelopen tot een omvangrijke moestuin. Iedere dag is Joop in de weer met zijn moestuintje. Joop heeft zijn moestuintje op zijn erf gemaakt en heeft tevens een pensionstal. Joop heeft afgelopen week de omheining van de buitenbakken en de afzetting van de moestuin vernieuwd.

Op de pensionstal van Joop staat Tom met diverse paarden. Tom houdt zich als zzp'er bezig met het aanrijden van jonge paarden en brengt deze vervolgens uit op concours. Tom heeft dusdanig veel paarden in training dat hij van Joop een aparte schuur met stallen huurt. 

Tegen een vergoeding maakt Tom een jong paard van zijn tweelingzus Christien zadelmak, dat voor de gelegenheid bij Tom is gestald. 
Voor het zadelmak maken van de paarden maakt Tom altijd gebruik van de buitenbak, waarnaast zich de moestuin van Joop bevindt. 

Terwijl Tom het jonge paard van Christien zadelmak maakt, schrikt het jonge paard en slaat met Tom nog op zijn rug op hol. Het paard rent dwars door de splinternieuwe bakomheining en door het moestuintje van Joop. De houtsplinters van de omheining en de tomatenplanten vliegen in het rond. Zowel Christien, Tom als Joop zijn hevig ontdaan bij het zien van de ravage.

Maar voor wie zijn rekening komt de schade die Joop heeft geleden? Is dit voor rekening van Christien omdat zij eigenaar van het paard is? Is dit voor Tom omdat hij het paard aan het trainen was? Of heeft Joop gewoon pech en draait hij zelf voor de schade op? Wie van de drie?

 

Risicoaansprakelijkheid

Als een paard schade veroorzaakt dan is de hoofdregel dat de bezitter van het paard, veelal de eigenaar, aansprakelijk is. 
Als uw paard dus bijvoorbeeld uitbreekt en daarbij een schram op een auto veroorzaakt of iemand een trap geeft, dan bent u hiervoor aansprakelijk. Dit wordt ook wel risicoaansprakelijkheid genoemd. 
De risicoaansprakelijkheid houdt in dat zelfs indien de paardenbezitter geen enkel verwijt valt te maken ten aanzien van het uitbreken of het trappen van het paard hij toch aansprakelijk is voor de schade.
Tegenover de risicoaansprakelijkheid staat de schuldaansprakelijkheid. Bij de schuldaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid afhankelijk van de schuld of beter gezegd van het verwijt dat degene die de schade veroorzaakt valt te maken. Bij schade die door dieren is veroorzaakt wordt echter uitgegaan van de risicoaansprakelijkheid.


Bedrijfsmatig gebruik

Er is een uitzondering op de regel dat de paardenbezitter, veelal eigenaar van het paard, aansprakelijk is voor de schade die het paard veroorzaakt. De uitzondering is van toepassing indien het paard bedrijfsmatig wordt ingezet. De aansprakelijkheid rust dan op de bedrijfsmatige gebruiker van het paard.

Bedrijfsmatige gebruikers van paarden zijn bijvoorbeeld maneges en trainers.

Ter verduidelijking enkele voorbeelden: 

  • U heeft uw paard naar een africhtingsstal gebracht. Terwijl de trainer met het paard aan het werk is, trapt het paard een omstander, waardoor deze omstander schade oploopt. De aansprakelijkheid rust op de trainer. De trainer is op dat moment namelijk de bedrijfsmatige gebruiker van het paard.
     
  • U heeft uw paard in pensionstalling staan en u laat uw paard in een manegeles meelopen tegen korting op het stalgeld. Indien uw paard tijdens de manegeles een ruiter afwerpt waardoor de ruiter schade oploopt, dan is de manege aansprakelijk voor de schade. De manege is op dat moment namelijk bedrijfsmatig gebruiker van uw paard.


Wie van de drie?

In de bovenstaande casus stond de vraag ' wie van de drie?' centraal. Komt de schade voor rekening van Christien, Tom of Joop?

Zoals hiervoor aangegeven komt de aansprakelijkheid voor de schade volgens de hoofdregel voor rekening van de eigenaar/bezitter van het paard. In dit geval is dit dus Christien. Maar Tom maakt het paard van Christien zadelmak en kan als bedrijfsmatige gebruiker van het paard worden gekwalificeerd. In dit geval is Tom dus als bedrijfsmatig gebruiker van het paard aansprakelijk voor de door Joop geleden schade.Bovenstaand artikel is geschreven om in grote lijnen een beeld te schetsen van de aansprakelijkheid. Aangezien het een beknopt artikel betreft, zijn niet alle aspecten die bij 'aansprakelijkheid' een rol spelen besproken. Daarnaast zullen de omstandigheden per geval en daarmee ook de juridische beoordeling per geval verschillen. U kunt daarom ook geen rechten aan dit artikel ontlenen.

Bovenstaande casus is fictief. Overeenkomsten met namen berusten op toevalligheid. 

 

Advocaat Femke de Reus is werkzaam bij haar eigen kantoor Reus Advocatuur te Assen. Meer informatie over de advocaat, het kantoor en hippisch recht kunt u vinden op de website:  www.reusinpaardenrecht.nl. Mocht u zelf met een juridisch (hippisch) probleem te maken hebben, schroom dan niet om contact op te nemen via 0592- 269 881 of contact@reusadvocatuur.nl

Ook interessant

Nu op de voorpagina

  • Nieuw artikel: Weidegang: hier moet je om denken
Klik hier voor de voorpagina

Nieuwste vacatures

» Alle hippische vacatures bekijken
Chat