Uitslag | Hippisch Festijn Grave 2019 - pony's springen en dressuur

0 x bij favorieten
2559 x bekeken
29-06-2019 23:10 uur

Let op: Deze lijst is ouder dan 6 maanden!

Datum29-06-2019
LocatieRuitersportterrein 't Raamdal in Grave
CategoriePony's Dressuur en Springen
OrganisatieStichting Hippisch Festijn Grave
ContactpersoonStichting Hippisch Festijn Grave
 
Aantal proeven2
WedstrijdbaanGrasbodem, Outdoor
LosrijdenGrasbodem, Outdoor
Z in 20x60-ringJa
SelectiewedstrijdJa
TypeKNHSDit is een KNHS-wedstrijd
Informatie
INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA, STARTLIJSTEN, UITSLAGEN EN VEEL MEER:

www.hippischfestijngrave.nl


SELECTIEWEDSTRIJDEN KRING NOORD OOST BRABANT:
De selectiewedstrijden voor dressuur pony’s vinden plaats op zaterdag 29 juni.
Bij dressuur geldt dat de eerste proeven als selectie tellen.

PAARD-PONY RELAIS SPRINGEN
Op zaterdagmiddag rond 16.00 uur vindt een Paard-Pony Relais springwedstrijd plaats. Een paardencombinatie en een ponycombinatie vormen samen een team. De paardencombinatie springt de eerste helft van het parcours, de ponycombinatie het tweede deel. Er wordt meteen op tijd gereden. Het team met de minste fouten en de snelste tijd wint de rubriek. Deelnemers springen op eigen niveau en hoogte. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar springenpaarden@hippischfestijngrave.nl. Vermeld de namen van beide combinaties. Heb je nog geen partner om een team mee te vormen, maar wil je wel graag meedoen? Meld je dan gewoon aan, dan proberen wij teams samen te stellen.
Dit betreft een demonstratierubriek en telt daarom niet mee voor de officiële KNHS-puntentelling.
Het inschrijfgeld voor deze rubriek bedraagt € 15,- per team. Deelname door maximaal 15 teams. Prijzen: € 75,-, € 50,-, € 25,-.


INSCHRIJVEN EN OVERIGE INFORMATIE:

Inschrijvingen:
Inschrijven kan bij voorkeur digitaal via MijnKNHS of door het digitale inschrijfformulier van de KNHS te e-mailen naar ponywedstrijd@hippischfestijngrave.nl. Als u gebruik maakt van het KNHS inschrijfformulier, vul dit formulier dan volledig in en geeft duidelijk aan in welke rubriek(en) u wenst te starten. Vermeldt u bij uw inschrijving tevens uw adres, telefoonnummer en e-mailadres. Opsturen van het inschrijfformulier kan eventueel ook naar: Stichting Hippisch Festijn Grave, t.a.v. Michel Brands, Lage Heiweg 3, 5434 LH Vianen (NBr).

Wijzigingen/afmeldingen:
Wijzigingen kunnen tot en met zondag 23 juni 2019 21.00 uur worden doorgegeven. Daarna worden geen wijzigingen meer verwerkt. Wijzigingsverzoeken en afmeldingen per e-mail via ponywedstrijd@hippischfestijngrave.nl.

Sluitingsdatum:
Sluitingsdatum voor inschrijvingen: 16 juni 2019. Na deze datum kan alleen nog inschreven worden als daarvoor ruimte in het programma is. Er dient rekening mee gehouden te worden dat na de sluitingsdatum ook inschrijvingen voor de selectie van kring Noord Oost Brabant geweigerd kunnen worden. Wacht dus niet met inschrijven!

Afmeldingen voor dressuurrubrieken die gedaan zijn vóór 17 juni 2019 zullen niet in rekening worden gebracht. Afmeldingen voor springrubrieken die gedaan zijn vóór 24 juni 2019 zullen niet in rekening worden gebracht. Voor alle inschrijvingen die op deze data bij ons geregistreerd staan, is conform artikel 43 van het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS inschrijfgeld verschuldigd. Bij blessures van ruiter/amazone of paard/pony retourneren wij alleen inschrijfgeld wanneer een dierenarts- of doktersverklaring kan worden getoond.

Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld kan contant betaald worden, maar dient bij voorkeur vooraf te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL33 RABO 0117 1468 46 t.n.v. Stichting Hippisch Festijn Grave onder vermelding van de naam van de deelnemer(s). Deelnemers van wie het inschrijfgeld niet voor aanvang van de wedstrijd ontvangen is, zullen een factuur ontvangen om hun inschrijfgeld alsnog te voldoen. Daarbij zal per ingeschreven combinatie een opslag van € 2,50 in rekening worden gebracht.

Algemene bepalingen:
• Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de Federatievertegenwoordiger in overleg met het bestuur en de jury.
• Deelnemers stemmen bij inschrijving voor de wedstrijd automatisch in met publicatie van hun naam voor het vervaardigen van startlijsten, uitslagen en andere zaken die verband houden met de organisatie van het Hippisch Festijn Grave.
• Deelnemers stemmen bij inschrijving voor de wedstrijd automatisch in met publicatie van foto’s waarop zij zichtbaar zijn ten behoeve van wedstrijdverslagen en promotie van het Hippisch Festijn Grave.
• Deelnemers moeten in het bezit zijn van geldige startbewijzen en een paardenpaspoort welke op verzoek moeten kunnen worden getoond. I&R controle en controle op ongeoorloofde middelen en medicijnen is mogelijk.
• De behaalde resultaten komen in aanmerking voor puntenregistratie.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om de volgorde van de rubrieken en/of de aanvangstijden te wijzigen.
• De organisatie behoudt zich het recht voor de inschrijving per rubriek vervroegd te sluiten als het maximum aantal deelnemers bereikt is.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om rubrieken bij te weinig deelname te annuleren, dan wel in handicap te verrijden conform de artikelen 5 en 8 van het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.
• Bij acceptatie van de inschrijvingen is de volgorde van binnenkomst bepalend.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers op persoonlijke uitnodiging te laten deelnemen.
• Bijschrijvingen en Hors Concours starts worden alleen geaccepteerd indien technisch en organisatorisch mogelijk.
• De startlijsten zullen worden gepubliceerd op www.hippischfestijngrave.nl.
• Iedereen neemt deel en is aanwezig op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of ongevallen overkomen aan deelnemers, medewerkers, toeschouwers, paarden/pony’s en/of materiaal.
• Door het inschrijven voor het Hippisch Festijn Grave accepteert de deelnemer de hierboven omschreven voorwaarden en het programma als zodanig.

Algemene informatie springen:
• De organisatie bepaalt in overleg met de parcoursbouwer, jury en Federatievertegenwoordiger of de barrages worden verreden als ingesloten barrages of als afzonderlijke barrages. Dit wordt ruim voor aanvang van de rubriek bekend gemaakt.
• Prijsuitreikingen vinden aansluitend aan alle rubrieken plaats.
• De springparcoursen worden ontworpen onder verantwoordelijkheid van de heer Marius Bens.

Algemene informatie dressuur:
• Wanneer er sprake is van ex-aequo klasseringen wordt de ex-aequo-regeling zoals vermeld in artikel 137.8.a van het Wedstrijdreglement Dressuur van de KNHS gehanteerd. Is hiervan het resultaat gelijk dan geldt het hoogste percentage, dat door de voorzitter van de jury (C) is toegekend (van toepassing bij rubrieken die door 2 (of meer) juryleden beoordeeld worden). Is dit resultaat ook gelijk (of wordt de rubriek beoordeeld door 1 jurylid) dan wordt gekeken naar het resultaat van het laatste onderdeel op het protocol. Is het resultaat hiervan ook gelijk dan steeds een onderdeel omhoog totdat er een verschil ontstaat.
• Prijsuitreikingen vinden zo snel mogelijk na afloop van de rubrieken plaats.

De onderstaande klassen worden hier verreden:

KlasseProeven
Pony's Springen BB
Pony's Springen B
Pony's Springen L
Pony's Springen M
Pony's Springen Z
Pony's Springen ZZ
Pony's Dressuur BB 1 en 2
Pony's Dressuur B 3 en 4
Pony's Dressuur L1 7 en 8
Pony's Dressuur L2 11 en 12
Pony's Dressuur M1 15 en 16
Pony's Dressuur M2 19 en 20
Pony's Dressuur Z1 23 en 24
Pony's Dressuur Z2 91 en 92
Inschrijven
Inschrijven via MijnKNHS.
Het inschrijfgeld kan vooraf worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL33 RABO 0117 1468 46 t.n.v. Stichting Hippisch Festijn Grave o.v.v. naam deelnemer(s).

Terug naar het overzicht

Nu op de voorpagina

  • Nieuw artikel: Review: Ariat Rijlegging
Klik hier voor de voorpagina
Chat