Uitslag | Hippisch Festijn Grave 2019 - dressuur paarden

0 x bij favorieten
4631 x bekeken
01-07-2019 14:59 uur

Let op: Deze lijst is ouder dan 6 maanden!

Datum28-06-2019
Tot30-06-2019
LocatieRuitersportterrein 't Raamdal in Grave
CategoriePaarden Dressuur
OrganisatieStichting Hippisch Festijn Grave
ContactpersoonStichting Hippisch Festijn Grave
 
Aantal proeven2
KürJa
WedstrijdbaanGrasbodem, Outdoor
LosrijdenGrasbodem, Outdoor
Z in 20x60-ringJa
SelectiewedstrijdJa
TypeKNHSDit is een KNHS-wedstrijd
Informatie
INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA, STARTLIJSTEN, UITSLAGEN EN VEEL MEER:

www.hippischfestijngrave.nlNADERE TOELICHTING RUBRIEKEN DRESSUUR PAARDEN:


Selectiewedstrijden kring Noord Oost Brabant en regio Brabant:

De selectiewedstrijden voor dressuur paarden vinden plaats op de volgende dagen: De klasse Z1 op zaterdagavond 29 juni en de klassen ZZ-Licht, Z2, M2, M1, L2, L1 en B op zondag 30 juni. De dressuurwedstrijden op vrijdagavond zijn geen selectierubrieken!


Programma en en dagindeling dressuur:

Vrijdagavond 28 juni 2019, aanvang 18.00 uur (onder voorbehoud): Klassen Z2, Z1, M2, M1, L2, L1, B en BB.

Zaterdagavond 29 juni 2019, aanvang 17.00 uur (onder voorbehoud): Klasse Z1 en een recreantenrubriek. Meer informatie over de recreantenrubriek op www.hippischfestijngrave.nl.

Zondagochtend 30 juni 2019, aanvang 9.00 uur (onder voorbehoud): Klassen ZZ-Licht, Z2, M1 en L1.

Zondagmiddag 30 juni 2019, aanvang 12.30 uur (onder voorbehoud): Klassen L2, B en BB, Kür op muziek klasse Z1, Z2 en ZZ-Licht.


Informatie kür op muziek:

Op zondag 30 juni vindt 's-middags de kür op muziek plaats. Deze rubriek is opengesteld voor de klassen Z1, Z2 en ZZ-Licht. De rubriek wordt in handicap gereden en is opengesteld voor in totaal maximaal 12 deelnemers. Het gaat om een demonstratierubriek die niet voor puntentelling is. Voor deze rubrieken geldt een vrije inschrijving waarbij de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst worden verwerkt.INSCHRIJVEN EN OVERIGE INFORMATIE:

Inschrijvingen:
Inschrijven kan bij voorkeur digitaal via MijnKNHS of door het digitale inschrijfformulier van de KNHS te e-mailen naar dressuurpaarden@hippischfestijngrave.nl. Als u gebruik maakt van het KNHS inschrijfformulier, vul dit formulier dan volledig in en geeft duidelijk aan in welke rubriek(en) u wenst te starten. Vermeldt u bij uw inschrijving tevens uw adres, telefoonnummer en e-mailadres. Opsturen van het inschrijfformulier kan eventueel ook naar: Stichting Hippisch Festijn Grave, t.a.v. Walda Zwart, Venweg 10, 5453 NC Langenboom.

Wijzigingen/afmeldingen:
Wijzigingen kunnen tot en met zondag 23 juni 2019 21.00 uur worden doorgegeven. Daarna worden geen wijzigingen meer verwerkt. Wijzigingsverzoeken en afmeldingen per e-mail via dressuurpaarden@hippischfestijngrave.nl.

Sluitingsdatum:
Sluitingsdatum voor inschrijvingen: 16 juni 2019. Na deze datum kan alleen nog inschreven worden als daarvoor ruimte in het programma is. Er dient rekening mee gehouden te worden dat na de sluitingsdatum ook inschrijvingen voor de selectie van kring Noord Oost Brabant geweigerd kunnen worden. Wacht dus niet met inschrijven!

Afmeldingen voor dressuurrubrieken die gedaan zijn vóór 17 juni 2019 zullen niet in rekening worden gebracht. Voor alle inschrijvingen die op deze datum bij ons geregistreerd staan, is conform artikel 43 van het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS inschrijfgeld verschuldigd. Bij blessures van ruiter/amazone of paard/pony retourneren wij alleen inschrijfgeld wanneer een dierenarts- of doktersverklaring kan worden getoond.

Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld kan contant betaald worden, maar dient bij voorkeur vooraf te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL33 RABO 0117 1468 46 t.n.v. Stichting Hippisch Festijn Grave onder vermelding van de naam van de deelnemer(s). Deelnemers van wie het inschrijfgeld niet voor aanvang van de wedstrijd ontvangen is, zullen een factuur ontvangen om hun inschrijfgeld alsnog te voldoen. Daarbij zal per ingeschreven combinatie een opslag van € 2,50 in rekening worden gebracht.
Algemene bepalingen:
• Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de Federatievertegenwoordiger in overleg met het bestuur en de jury.
• Deelnemers stemmen bij inschrijving voor de wedstrijd automatisch in met publicatie van hun naam voor het vervaardigen van startlijsten, uitslagen en andere zaken die verband houden met de organisatie van het Hippisch Festijn Grave.
• Deelnemers stemmen bij inschrijving voor de wedstrijd automatisch in met publicatie van foto’s waarop zij zichtbaar zijn ten behoeve van wedstrijdverslagen en promotie van het Hippisch Festijn Grave.
• Deelnemers moeten in het bezit zijn van geldige startbewijzen en een paardenpaspoort welke op verzoek moeten kunnen worden getoond. I&R controle en controle op ongeoorloofde middelen en medicijnen is mogelijk.
• De behaalde resultaten komen in aanmerking voor puntenregistratie.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om de volgorde van de rubrieken en/of de aanvangstijden te wijzigen.
• De organisatie behoudt zich het recht voor de inschrijving per rubriek vervroegd te sluiten als het maximum aantal deelnemers bereikt is.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om rubrieken bij te weinig deelname te annuleren, dan wel in handicap te verrijden conform de artikelen 5 en 8 van het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.
• Bij acceptatie van de inschrijvingen is de volgorde van binnenkomst bepalend.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers op persoonlijke uitnodiging te laten deelnemen.
• Bijschrijvingen en Hors Concours starts worden alleen geaccepteerd indien technisch en organisatorisch mogelijk.
• De startlijsten zullen worden gepubliceerd op www.hippischfestijngrave.nl.
• Iedereen neemt deel en is aanwezig op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of ongevallen overkomen aan deelnemers, medewerkers, toeschouwers, paarden/pony’s en/of materiaal.
• Door het inschrijven voor het Hippisch Festijn Grave accepteert de deelnemer de hierboven omschreven voorwaarden en het programma als zodanig.

Algemene informatie dressuur:
• Wanneer er sprake is van ex-aequo klasseringen wordt de ex-aequo-regeling zoals vermeld in artikel 137.8.a van het Wedstrijdreglement Dressuur van de KNHS gehanteerd. Is hiervan het resultaat gelijk dan geldt het hoogste percentage, dat door de voorzitter van de jury (C) is toegekend (van toepassing bij rubrieken die door 2 (of meer) juryleden beoordeeld worden). Is dit resultaat ook gelijk (of wordt de rubriek beoordeeld door 1 jurylid) dan wordt gekeken naar het resultaat van het laatste onderdeel op het protocol. Is het resultaat hiervan ook gelijk dan steeds een onderdeel omhoog totdat er een verschil ontstaat.
• Prijsuitreikingen vinden zo snel mogelijk na afloop van de rubrieken plaats.

De onderstaande klassen worden hier verreden:

KlasseProeven
Paarden Dressuur BB 1 en 2
Paarden Dressuur B 3 en 4
Paarden Dressuur L1 7 en 8
Paarden Dressuur L2 11 en 12
Paarden Dressuur M1 15 en 16
Paarden Dressuur M2 19 en 20
Paarden Dressuur Z1 23 en 24
Paarden Dressuur Z2 27 en 28
Paarden Dressuur ZZ-Licht 31 en 32
Inschrijven
Inschrijven via MijnKNHS.
Het inschrijfgeld kan vooraf worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL33 RABO 0117 1468 46 t.n.v. Stichting Hippisch Festijn Grave o.v.v. naam deelnemer(s).

Terug naar het overzicht

Nu op de voorpagina

  • Nieuw artikel: Als je haast hebt...
Klik hier voor de voorpagina
Chat